Ny ANDT-strategi klubbad

Riksdagen antog i tisdags en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken för åren 2016-2020. Trots kritik om försvagning, så klubbades regeringens förslag utan ändringar.

Sveriges riksdag. Foto: Drugnews
Sveriges riksdag. Foto: Drugnews

Bland annat finns inget uttalat mål om att sänka totalkonsumtionen av alkohol med i ny strategin, vilket flera ideella organisationer och andra sett som en försvagning. Det märktes även i debatten i torsdags i riksdagen (se Drugnews referat). Men i tisdags klubbades den raskt.

Hans Hoff (S)
Hans Hoff (S)

– Jag är nöjd med antagandet av strategin. Bland annat beslutet att arbeta för ett rökfritt Sverige till år 2025, vilket nu alla partier står bakom. Men även den breda uppslutningen av övergripande målen om ett samhälle fritt från narkotika och doping och minskade medicinska och sociala skador av alkohol, säger Hans Hoff, socialdemokratisk ledamot i socialutskottet, till Drugnews.

Att minskad totalkonsumtionen av alkohol lyfts bort tycker han inte är oroande. Det nämns i andra avsnitt i folkhälsomålen och är en grund för en solidarisk alkoholpolitik, menar han.

– Visst är alkohol en del av vår kultur, det räcker med att gå på Götgatan för att se hur många nya serveringsställen som finns. På tobaksområdet har normerna svängt helt efter kunskapsspridning om hälsorisker. Jag skulle även välkomna debatt och ändrade attityder om alkohol – det skulle ge stora samhällsvinster, säger Hoff.

Totalt fanns 24 reservationer från partier mot den nya strategin som är en fortsättning av den samlade ANDT-politiken som alliansen initierade 2011. Men såväl dessa som motioner avvisades genom riksdagsbeslutet och nu läggs regeringens strategi till handlingarna och börjar gälla.

Tanken är att kunna mäta utvecklingen på ANDT-området. Då får inte mål ändras för mycket. Ett som strukits är att särskilt skydda barn. Men det ser inte Hans Hoff som en försämring.
– Tvärtom, det är en prioritering uppåt. Det blir mer fokus på att skydda barn och ska genomsyra hela strategin, överallt i hela landet, säger Hoff.

Några riksdagsledamöter ansåg att även beroende av läkemedel och spel bör infoga i strategin, då det är liknande mekanismer i hjärnan. Dessa problem är inte bortglömda, men det ”finns inte plats för fler bokstäver i ANDT-strategin”, svarade en regeringstjänsteman nyligen på Drugnews undran i ärendet.

Nya strategin: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (pdf, 72 sidor).

Annonser