Het debatt om ANDT-strategin

Regeringens förslag till ny ANDT-strategi fick kritik i riksdagsdebatten i torsdags – inget mål minska totalkonsumtion av alkohol, inget särskilt mål kring barn, narkotikadöden etc. Men strategin väntas ändå antas nästa vecka.

Socialutskottets majoritet har godkänt förslaget till ny strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken för åren 2016-2020. Hela 80 motioner har avvisats, men flera partier lagt reservationer.

I torsdags diskuterades ANDT-strategin. Flera i riksdagen tycker – liksom flera organisationer – att mål att sänka totalkonsumtionen av alkohol fortsatt borde finnas med, vilket regeringen lyft bort. Inte bara att minska skadorna.

Emma Henriksson (KD).
Emma Henriksson (KD)

– Det är ett bekymrande avsteg från grundläggande principer. Totalkonsumtionen har varit en bärande del för alkoholpolitiken. Det finns vetenskaplig grund för att det är en central del för en framgångsrik politik. Nu har målet ersatts med en skrivning m att alkohol är en accepterad del av vår kultur, sade Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet, i debatten.

Moderaterna vill gärna att gårdsförsäljning av öl, vin och cider blir möjligt, men det finns inte med i strategin. Tvärtom så anser de rödgröna att det skulle kunna hota Systembolagets monopol och alkoholpolitiken. Karin Rågsjö (V) tyckte att moderaterna föreslår en ”ganska lättvindig alkoholpolitik” och ville se mer restriktivitet, mindre alkoholreklam ”och mer koll på läget. Inte heller bar på Ica”.

Det är annars överlag enighet om att målen att alkoholskador ska minska och tobaksbruk ska minska och regeringen vill att nya strategin vill se ett rökfritt Sverige 2025. Och visionen om narkotikafritt och dopingfritt samhället finns kvar.

Christina Örnebjär (Liberalerna).
Christina Örnebjär (L)

– Vi är nog eniga om de målen, men vill se lite olika vägar för att nå dit. Det är även olyckligt att stryka målet att särskilt barn ska skyddas mot skadliga effekter av alkohol, narkotika, doping eller tobak. Det som inte nämns, mäts ju inte, säger Christina Örnebjär (L), från Örebro län, till Drugnews.

Hon sitter i socialutskottet och deltog i debatten. Liberalerna saknar även att läkemedel och spel inte finns med i strategin.
– Det är samma mekanismer i hjärnan som leder till de olika beroendeformerna och att inte ta med alla blir fel, säger hon.

Den ökade narkotikadödligheten togs upp av flera riksdagsledamöter. Mer rena sprutor, läkemedelsassisterad behandling och tillgång till medlet naloxon för att häva överdoser nämndes. Där var såväl Vänstern, Centern som Liberalerna överens.

– Det behövs mer fokus på vård och skadereducering. För många i missbruk är stödjande insatser som sprutbyte, tak över huvudet, mat i magen och rena kläder det första steget mot ett liv utan missbruk. Men vi Liberaler vill inte avkriminalisera eller legalisera narkotika, säger Christina Örnebjär.

Hans Hoff (S) underströk vikten av att förebygga och ha en samlad strategi på ANDT-området. Omkring en halv miljon människor i landet missbrukar eller har ett beroende av alkohol eller narkotika; cirka var femte barn och vuxen har en närstående med missbruksproblem.

Det är glädjande att riksdagens partier står bakom målsättningarna. Vad gäller att ändrade målet om barn ska skyddas från skadliga effekter, så ska det genomsyra hela strategin och dess insatser, sade Hoff.

Sverigedemokraterna vill utreda den negativa utvecklingen om narkotikadödligheten och – som missbruksutredningen föreslog för några år sedan – att landstinget ensamt får huvudmannaskap för beroendevården.

Riksdagsdebatten drog ut på tiden (se länk). Omröstning om ny ANDT-strategi blir först tisdag 21 juni i riksdagen.

Annonser