”Rädda ANDT-strategin”

Riksdagen bör förbättra och rädda regeringens misslyckade ANDT-strategi. Det anser IOGT-NTO som särskilt kritiserar att regeringen inte har med mål att minska totalkonsumtionen av alkohol. Socialutskottet diskuterar strategin idag.

Tisdag ska socialutskottet behandla regeringens förslag till ny ANDT-strategi för åren 2016-2020. Den lyfter insatser mot tobak med mål om ett rökfritt Sverige 2025 och visioner om ett narkotikafritt och dopingfritt samhälle finns kvar.

Men vad gäller alkohol så vill inte regeringen införa strategimålet att minska konsumtionen. Däremot att minska alkoholskador och ungas tillgång och drickande finns kvar. Nykterhetsrörelsen är kritisk till flera punkter i nya strategiförslaget. Främst mot att minska totalkonsumtion av alkohol inte finns med – något som forskning hänger ihop med skadeverkningarna.

JOHNNY MOSTACERO Konsulent i IOGT-NTO hett namn som ny förbundsordförande.
JOHNNY MOSTACERO

– Det är allvarligt att regeringen i det här fallet går rakt emot den globala folkhälsopolitiken. När både WHO och FN lyfter vikten av att mäta totalkonsumtionen av alkohol, så går regeringen åt motsatt håll och undviker att ta med totalkonsumtionen som ett mätbart mål. Det är anmärkningsvärt, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO, i en kommentar.

Han anser att det även kan sätta krokben på regeringens eget mål om att minska hälsoklyftor i samhället, vilket en kommission för jämlikhet hälsa tillsatts att utreda.

Både Liberalerna och Vänsterpartiet har i motioner betonat vikten av att minska totalkonsumtionen. Och att det behövs konkreta skrivningar för att kunna utvärdera hur strategin fungerar.

Liberalerna saknar även förra strategins tydliga formulering om att ”barn ska skyddas mot skaldiga effekter av alkohol, narkotika, doping eller tobak”. Och att förebygga cannabisbruk bör vara högre prioriterat.

Även avsnitt om läkemedelsberoende, e-cigaretter och att alkohol idag tillåts säljas som glass saknar riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) har hon tidigare sagt till Accent.

Folkhälsomyndigheten ska få en viktigare roll framöver för att sprida kunskap om prevention om alkohol, narkotika, doping och tobak. Men då gäller det att myndigheten får muskler, resurser och tydliga direktiv.

Något som upprört frivilligorganisationer är att anslagen till ANDT-åtgärder kraftigt skurits ner i år av regeringen, cirka 95 miljoner mindre, vilket uppges kunna påverka det förebyggande arbetet.

Socialutskottet samlas tisdag för att bl a diskutera punkt 4: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (SoU8) och motioner kring den.

Annonser