Skärpt straff för allvarliga narkotikabrott

Riksdagen har antagit förslag om att från 1 juli skärpa straffen för mycket allvarliga narkotikabrott vid stora mängder, vilka tidigare sänkts efter omdiskuterade utslag i Högsta domstolen.

Lagändringen som antogs i onsdags innebär att skalor i narkotikastrafflagen delas upp och det införs två nya brott – ”synnerligen grovt” narkotikabrott och synnerligen grov smuggling. Straffet för grov brottsnivå om narkotika ska vara fängelse minimum två år och högst sju år, medan för synnerligen grovt brott mellan lägst sex år och högst tio års fängelse.

Det handlar om att illegal hantering av stora mängder narkotika åter ska leda till långa fängelsestraff och ge signal om att samhället ser allvarligt på den typen av brott, enligt regeringen som lagt propositionen.

Det var efter en dom i HD 2011 som praxis kom att ändras för en rad andra mål. Mer hänsyn skulle tas till andra omständigheter kring drogbrott och inte bara mängdens storlek. Men det ledde till att straff sänktes i flera grova narkotikamål, betydligt lägre än i andra länder, visade en utredning 2014 som alliansregeringen tillsatt. Såväl poliser som politiker reagerade mot detta.
Ett ”straffmässigt mängdtak” hade blivit praxis, så att mycket stora mängder inte ledde till högre straff.

Moderaterna välkomnar skärpningen, och tycker att det har blivit onyanserat att inte ta hänsyn till hur mycket narkotika som kunnat komma ut i omlopp vid allvarliga brott.

Anti Avsan
Anti Avsan (M)

Partiet hade även önskat beslut om en uppföljning om att straffen återställs till tidigare nivåer före praxisändringen.
– Vi tror inte på signalpolitik, utan vill kunna följa upp och se resultat i verkligheten. Och annars återkomma med förslag om skärpta straff, säger Anti Avsan (M), ledamot i justitieutskottet, till Drugnews.

Den motionen röstades dock ner, likaså en om översyn av farlighetsbedömningar av droger. Även motioner från Sverigedemokraterna om högre straff för narkotikabrott och skärpt lag om drogen khat avslogs.

• Lagskärpningen om synnerligen grova narkotikabrott och -smuggling börjar gälla från 1 juli i år. Justitieutskottets betänkande (pdf-fil, 23 sidor). Lagrådet ansåg att förslaget var för tidigt väckt efter HD:s omläggning av praxis om hur det börjat tillämpats i underrätter, men regeringen gick ändå fram med det.

Annonser