Polisrekord av cannabis ifjol

Svenska polisen hittade ifjol totalt 954 kilo cannabis, vilket är rekord. Merparten beslag är små, på 10 gram eller mindre. Expert tror mer cannabis kunde stoppats om inte specialiserade narkotikapoliser tagits bort.

0-acannabis3Polisens beslag av cannabis (marijuana och hasch) ifjol var 954 kilo vid totalt 7 762 beslag. Det visar statistik från Nationellt forensiskt centrum som SVT Nyheter sammanställt.

Det är rekord för polisen, men år 2014 gjordes större antal – 8 606 beslag fördelat på 697 kilo. Kring åren 2009-2011 gjorde polisen mindre årsbeslag kring 250 -300 kilo cannabis.

Största delen av cannabisbeslagen utgörs av små mängder, nära 80 procent var under 10 gram och nära 90 procent var under 50 gram (ofta praxis gräns för ringa narkotikabrott).

Enligt Folkhälsoenkäten 2015 så motsvaras inte de ökade polisbeslagen av ökat missbruk. Sedan 2004 har trenden varit ganska stabil för båda könen, störst användning anger åldersgruppen 16-29 år, och avtar sedan med stigande ålder.

Det är en bild som Gunnar Hermansson, tidigare narkotikaspecialist på gamla Rikskrim och idag redaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift, inte riktigt känner igen.

Gunnar Hermansson
Gunnar Hermansson

Han har fortsatt följa utvecklingen och har stort kontaktnät inom polisen.
– Vi ser snarare en trend med ökad användning av cannabis bland unga. Delvis driven av attityder om att drogen inte är farlig och att den är på väg att bli tillåten, säger Gunnar Hermansson till Drugnews.

Polis och tull* hittar också mer cannabis i postflödet efter småköp via nätet och i samband utredning av andra brott, då inte sällan misstänkta har några gram i fickan. Några stora utredningar av cannabisodling och langning i Västsverige 2014-2015 menar Hermansson också har bidragit till större mängder cannabis i beslagsstatistiken.

Man brukar säga att narkotikabrott är spaningsbrott som mer speglas av ”rättsväsendets prioriteringar” än verkliga drogproblemen i samhället. Men senare år har särskilda narkotikarotlar och gatulangningsgrupper lagts ner och begreppet narkotikapoliser försvunnit efter omorganisationen.

– Polisen bör återupprätta dessa specialiteter och mer inrikta på grova narkotikabrott innan drogerna kommer ut på gatan. Då skulle ännu mer narkotika, inklusive cannabis, kunna stoppas, säger Gunnar Hermansson.

Han tycker samtidigt att ungas experimenterande med droger fortsatt ska störas av polisen då det kan leda till missbruk och beroende. Att låta dem vara eller att avkriminalisera bruk och innehav mindre mängder cannabis vore fel väg.
– Det skulle signalera att det är okey använda droger och leda till ökade drogproblem. Allt annat är historielöst, säger Gunnar Hermansson.

• *Ett nedbantat tullverk beslagtog 2015 totalt lägre mängd cannabis än tidigare: 311 kg hasch och 100 kg marijuana vid sammanlagt 2 001 antal beslag.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser