Sverige växlar narkotika-strategi

B789-UNlogNEW YORK Toppmötet om världens narkotikaproblem inleddes i tisdags i FN:s generalförsamling. Sverige har bytt ut nolltolerans och betonar nu mer hälsa och prevention. ”Vi har målats in i ett hörn och utpekats som extremist och vill ur det hörnet”, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S), som även strukit ordet ”restriktiv”.

Det särskilda mötet om narkotika, United Nations General Assembly Special Session, i New York 19-21 april i FN:s högkvarter hålls sedan Mexiko, Guatemala och Colombia med stöd av andra länder begärt det.

Bland annat mot bakgrund av växande drogrelaterat våld i Latinamerika, politiska krafter som utvärdera dagens narkotikapolitik och några som även vill reformera den helt i liberal riktning.

Generalförsamlingen, New York Foto: FN
Generalförsamlingen, New York Foto: FN

Efter intensiva förhandlingar togs i Wien nyligen ett utkast fram till politisk deklaration att antas på UNGASS, vars innehåll gör drogliberaler besvikna. Folkhälsa betonas mer, inte ”War on drugs”. Men inte att ändra de internationella narkotikakonventionerna eller legalisera vissa preparat.

Sveriges regering har länge förberett toppmötet i New York och tillsammans med EU-länder beslutat driva frågor om hälsa, mänskliga rättigheter och tona ner kontrollpolitik.

På hemmaplan betonas mer förebyggande och hälsa, så väl vård som att utöka sprutbyten, överdosprevention, läkemedelsbehandling (Laro-) och brukarinflytande. Tidigare nollvision nämns inte längre – även om både målet narkotikafritt samhälle och förbudet att konsumera narkotika finns kvar.

– Vi har gjort en förflyttning av narkotikapolitiken sedan förra våren och betonar mer folkhälsobaserad strategi, så är det, säger Gabriel Wikström vid en pressträff inför New York.

Han tror det även kan gynna Sverige internationellt att visa bredd. Där landet tidigare haft hög svansföring mot ”harm reduction” och ”knarkliberalism”, så har retoriken nu ändrats.

– Vi har tidigare målats in i ett hörn, och låtit oss göra det, och varit lätta att peka ut som en extremist. Och sätta likhetstecken mellan oss och andra länder som vi inte vill eller brukar förknippas med, som har en extremt restriktiv syn på droger och människor som är i bruk eller missbruk, säger ministern.

Det är något som stör Wikström märkbart, särskilt då Sverige i andra hälsosammanhang – om hiv/aids, mödrahälsovård, bistånd, arbetet mot Ebola etc. – betraktas som ”en stormakt”.

Inför UNGASS så har därför arbetet inletts ”för att försöka flytta oss ur detta hörn”. Han söker dialog med andra länder, som Holland, Schweiz och Colombia, som tidigare inte varit självklara samtalspartner i narkotikafrågor.

Ryssland, med annan syn på mänskliga rättigheter och drogberoende, som tidigare varit en partner, (med i Stockholms-deklarationen om narkotika som förra regeringen tog initiativ till), kan då bli lite svårare att samarbeta med på narkotikaområdet.

• Så ni har hakat av Ryssland i narkotikasamarbete?
– Nä, det skulle jag inte säga, men öppnat för fler vänner kan man väl säga, svarar han.

Barack ObamaVad gäller USA, som länge drivit hård kontrollpolitik välkomnar Gabriel Wikström president Obamas svängning mot mer folkhälsa, behov av vård och behandling och upprörd över att många, särskilt minoriteter, fängslats för mindre narkotikabrott.

– Bra. Man behöver ju inte vara särskild radikal för att anse att ”War on drugs” är ett misslyckande. Det har lett till att många unga vill se legalisering istället för att vända sig emot en orättvis politik, säger Gabriel Wikström.

Han tror att USA:s svängning på drogområdet underlättar samsyn inte bara med Sverige, utan också med EU. Att några amerikanska delstater legaliserat cannabis i strid med konventionerna, hänvisar Wikström till att det inte är godkänt på federal nivå.

Däremot är han besviken över Kanada nya regering som talar om att legalisera och tillåter medicinsk marijuana, något han tänker ta upp med landets hälsominister som han ska träffa i New York.

Sverige vill att internationella narkotikaarbetet kopplas till hållbarhet med Agenda 2030 och har drivit på för att barn-, jämställdhet- och brukarperspektiv inkluderas i deklarationen.

Gabriel Wikström har cirka tre minuter att tala under UNGASS i plenum. Men ordet ”restriktiv” narkotikapolitik tänker han inte nämna. Socialdepartementet anser att ordet internationellt kan missuppfattas med ”repressiv” och har även strukit det i avsnitt i ANDT-strategin. Man tycker det ryms inom folkhälsobegreppet.

– Vi förändrar oss ju inte bara på grund av omvärldens syn, utan för att skicka en signal till omvärlden att det som är grunden för Sveriges politik är folkhälsa och folkhälsobaserade angreppssättet. Om då ordet restriktivitet stått i vägen för det, så är det en anledning att ta bort det, säger Gabriel Wikström till Drugnews.

När det gäller de (restriktiva) internationella narkotikakonventionerna, som utgör grundval för de flesta länders narkotikapolitik, så vill inte Sverige ändra dem – utan få in mer energi och att de implementeras mer i världen.
– Vi vill värna det som är gott idag och inte leka hela havet stormar. Men samtidigt komma längre på några områden, säger Wikström.

Idag tillåter konventionerna allt från hårda straff (även om allt fler vill förbjuda dödsstraff för narkotikabrott) till avkriminalisering som i Portugal och långtgående skadelindring (även om begreppet harm reduction inte accepterats ännu).

Gränsen går vid tillåta produktion och odling av droger för icke- medicinsk användning. Att Uruguay är på gång legalisera cannabis och fyra amerikanska delstater gjort det utan att kunna straffas anstränger internationella kontrollsystemet. Det ifrågasätter dess giltighet.

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström hoppas att Sverige i rollen mer i mittfåran bli en balanserande kraft i FN-arbetet i en infekterad narkotikadebatt.

– Vi vinner inte på att utvecklingen bli mer polariserad. Målet måste vara att få alla till bordet och kunna diskutera framtiden, säger han.

• Drugnews: kommer du hem med en helt ändrad narkotikapolitik?
– Absolut inte. Däremot hoppas jag Sveriges roll i världen ska stärkas på det här området och att länder och aktörer som i andra sammanhang ser oss som en stormakt på hälsoområdet också ska göra det i de här frågorna, svarar Gabriel Wikström.

Den svenska delegationen till UNGASS är stor. I sitt följe har folkhälsoministern även med sig representanter från civilsamhället, såsom Berne Stålenkrantz från Brukarföreningen och Linda Nilsson, World Federation Against Drugs. Och riksdagsledamöterna Anders W Johnsson (C) från socialutskottet och Anti Avsan (M) i justitieutskottet.
Flera rundabordssamtal och sidoarrangemang hålls. På ett gemensamt evenemang av Sverige och Frankrike, ”Listen First” om preventionsinsatser för barn och unga under tisdagen, deltog även drottning Silvia.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser