Domar för drograttfylleri ska granskas

Minst 150 personer kan felaktigt ha dömts för drograttfylleri för att haft metaboliten ”THC-syra” i kroppen. Nu ger riksåklagaren i uppdrag till en arbetsgrupp att gå igenom liknande ärenden.

Den ska inventera ärenden där personer dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri med THC-syra i blodet under tiden januari 2008 till 31 maj 2015. Åklagare ska sedan pröva om det finns skäl för resning eller klagan.

Syran är en nedbrytningsprodukt av THC, som är det rusaktiva ämnet i cannabis. Själva syran är inte narkotikaklassad och visar möjligen bara att någon använt drogen vid något tillfälle och gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott.

Men för att fällas för rattfylleri måste det vara utrett att föraren haft narkotika i kroppen vid själva körtillfället. Formuleringar i analysbesked från Rättsmedicinalverket har i flera fall felaktigt kunnat tolkas som att syran skulle betraktas som narkotika.

Det var 2012 som åklagarmyndigheten uppmärksammade att personer felaktigt kunde dömts för rattfylleri på detta sätt. Efter genomgång av domar och strafföreläggande åren 2008-2013 hittade åklagarmyndigheten åtminstone cirka 150 fall där ”lagföringen kan antas vara felaktig”.

Riksåklagaren begärde och fick resning av två typfall till Högsta domstolen som avgjordes i december 2015 och frikände två förare.

En inventering av cirka 3 500 ärenden gjordes också som inte hunnit få lagakraftvunna beslut. Där upptäcktes fyra fall där åtal väckts på felaktiga grunder och i två andra fall hade strafföreläggande utfärdats fel.

Nu ska alltså en ny genomgång göras av ärenden från 2008. Alla personer som felaktigt dömts eller fått strafföreläggande ska kontaktas och tillfrågas om de vill ha upprättelse, enligt riksåklagarens beslut (pdf-fil, 6 sidor).

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser