Skärpt kontroll av pappersrecept

Hanteringen av pappersrecept skärps från i juni för att försvåra manipulation för att få tag i bland annat narkotiska läkemedel. Det beslutade regeringen i torsdags.

Förändringen av förordningen om läkemedelsförmåner 1 juni i år avser att försvåra att få ut mer läkemedel än vad som anges på receptet. Detta genom att patienten inte ska kunna begära tillbaka inlämnat recept till apotek, som bara expedierats till en del.

– Vi vet att pappersrecept ibland utnyttjas för att på felaktiga grunder få tag i, bland annat, narkotiska läkemedel. Med denna förändring, ihop med den förändring Läkemedelsverket aviserat, minskar möjligheten att försöka använda pappersrecept för att få ut mer läkemedel än man ska få möjlighet till, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Även om över 90 procent av alla läkemedel skrivs ut via digitala system, så förekommer förfalskningar och manipulationer av kvarvarande pappersrecept. Exempelvis att etikett rivs bort efter expediering eller volym ändras på receptet.

Något en utredning ifjol från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen pekade på. Myndigheterna ville för att försvåra förfalskningar och manipulerade recept att narkotiska läkemedel och tillväxthormoner bara får skrivas ut elektroniskt.

Men så långt går inte regeringsbeslutet. Regeringskansliet hänvisar i mejl till Drugnews att utredningen föreslog att elektroniska recept av särskilda läkemedel bör införas som huvudregel först när alla förskrivare (även privata läkare och andra utanför landstingen) har tillgång till digital förskrivning.

Den nu beslutade begränsningen av bruk av särskilda receptblanketten kan ses som ett steg att förhindra felaktig läkemedelsförskrivning. Och att departementet genom ”fortsatt beredning av förslagen” i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens rapport väntas återkomma med fler åtgärder inom ramen för nationella läkemedelsstrategin för att förhindra felaktig förskrivning.

Annonser