Regeringen kör över lagrådet

Trots lagrådets invändningar går regeringen vidare och föreslår i en proposition att straffnivåerna skärps för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika.

Regeringen föreslår i propositionen till riksdagen att straffskolor för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling delas upp. Och att det införs nya två nya brott för ”synnerligen grovt” narkotikabrott och grov smuggling.
Straffet för grovt brottsnivå om narkotika ska vara fängelse mellan två och högst sju år. För synnerligen grovt brott mellan lägst sex och tio år.

Morgan Johansson
Morgan Johansson, justitieminister

– Gärningar som avser synnerligen stora mängder narkotika ska leda till långa straff. Det är en viktig signal om hur allvarligt samhället ser på den typen av brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

En dom i Högsta domstolen 2011 i ett narkotikamål ändrade praxis, så att mer hänsyn till andra omständigheter skulle vägas in kring narkotikabrott och inte bara mängdens storlek. Men det ledde till sänkta straff för även flera grövre narkotikabrott, betydligt lägre nivåer än i andra länder, visade en utredning 2014. Bland andra poliser och politiker reagerade mot ändringen.

Lagrådet ansåg dock att regeringens förslag om straffskärpning var för tidigt efter HD:s genomgripande omläggning av praxis. Och att det inte är klart hur praxis börjat tillämpas i underrätter.

Men regeringen gör annan bedömning och hänvisar till att utredningen gått igenom drygt 120 narkotikadomar från hovrätter 2013 och visar på tillämpning av ”straffvärdemässiga mängdtak”.

Regeringens uppfattning är att ”frågan är inte för tidigt väckt”, utan det finns skäl att ändra straffskalorna i syfte att göra lagstiftningen tydligare och för att klargöra att hantering av en mycket stor mängd narkotika i sig kan innebära att den övre delen av den nuvarande straffskalan för grovt brott bör tillämpas”, står det i propositionen.

Drugnews har sökt justitieministern för vidare kommentar om saken.

De föreslagna lagändringarna föreslås börja gälla från 1 juli 2016.

Justitiedepartementet Propostion (2015/16:111) ”Synnerligen grova narkotikabrott” (pdf-fil, 50 sidor).

Annonser