Medel för rent Rio-OS

Svenska regeringen har beslutat tilldela Världsantidopingbyrån 1,2 miljoner kronor för 2016. Wada ska särskilt prioritera förebyggande dopinginsatser inför och under OS i Rio de Janeiro i sommar.

Wada har i uppgift att kontrollera att de internationella dopingreglerna i Världsantidopingkoden följs. Och ska följa upp arbetet mot doping som påbörjats i internationell friidrott och övriga sporter.

– Idrotten ska ske på lika villkor, vara hälsosam och lustfylld. Fusk är helt oacceptabelt. Regeringen har i årets budget höjt bidraget för insatser mot dopning inom idrotten i Sverige. Genom stöd till WADA stöder vi antidopningsarbetet internationellt, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Sedan tidigare har regeringen höjt anslaget till Riksidrottsförbundets antidopingarbete till 28 miljoner kronor för i år, (vilket är drygt 20 procent mer än tidigare).

Wada har i två rapporter nyligen, dels visat på systematisk doping i Ryssland, som tvingade IAAF att stänga av Ryska friidrottsförbundet och stängt ryska dopinglaboratoriet i Moskva. Dels avslöjat utbredd korruption och utpressning i IAAF-toppen.
Frågan är om ryska idrottare kan delta i OS i Brasilien överhuvudtaget? Röster har även höjts för att alla världsrekord ska nollställas.

Annonser