Läkarstudenter lär unga om ANT

Två läkarstudenter utsågs i fredags till årets föreläsare av stiftelsen Choice. De fick diplom i samband med de undervisade om droger för gymnasieelever i Stockholm. En fungerande metod, visar utvärdering.

D321-Choicelogga– Kul. Det är faktiskt andra gången jag får utmärkelsen. Det vore slöseri att inte föra vidare vår kunskap om hälsa och drogers effekter på kroppen. Vi vill möta eleverna där de är, säger Tove Karlsson, 21 år, till Drugnews.

Hon går sjätte terminen på läkarlinjen på Karolinska institutet. Hennes föreläsarkompis Kazhan Mollazadegan, 26 år, som pluggar i Gdansk till läkare, fick också diplom i samband med föreläsning på Fredrikshovs gymnasium på Djurgården.

De två läkarstudenterna har visat ”brinnande intresse och engagemang” för drogförebyggande arbete på skolor och genomförde rekordmånga ANT-undervisningar ifjol, enligt Choice motivering.

• Vanligaste frågor ni får på skolorna?
– Oj, det är många. Ofta om cannabis och vilka droger som är farligast, men det är svårt att jämföra. Vi berättar om både positiva och negativa effekter, ger elever underlag för att kunna fatta egna beslut, säger Tove Karlsson som själv valt en nykter livsstil.

Insamlingsstiftelsen Choice har sedan starten 2010 utbildat cirka 200 läkarstudenter i pedagogik och som spridit fakta om alkohol, narkotika och tobaks effekter till hittills 12 000 skolelever runt landet.

Robert Åkesson, vd Choice, ger diplom till Årets föreläsare Kazhan Mollazadegan och Tove Karlsson. Foto: privat
Robert Åkesson, vd Choice, och Årets föreläsare Kazhan Mollazadegan och Tove Karlsson. Foto: privat

De certifierade informatörerna möter eleverna vid två tillfällen och använder metoden Tutch (Teens Understanding and Taking Control of Health). Konceptet är framtaget i Sverige, unga läkarstudenter träffar unga elever, ger kunskap och inte ”skrämselpropaganda” om droger.

Metoden har nu utvärderats av folkhälsovetare åt Choice. Enligt enkäter som gjorts före och efter träffarna med 1400 elever har den både kunskapshöjande och attitydpåverkande effekter.

– Det är mycket glädjande. Vi ser att över hälften av eleverna som deltagit i utbildningsprogrammet har minskad lust att prova eller bruka narkotika, säger Robert Åkesson, VD och grundare av Choice, till Drugnews.

Av skolelever som gick utbildningen ifjol, så tyckte över 80 procent att det var bra att det är just läkarstudenter som håller i ANT-undervisningen. De känner sig bekvämare med att möta unga experter och litar på budskapet, samtidigt som de kan ställa frågor direkt.

En majoritet uppgav att undervisningen väckt tankar om sin egen kropp och användning av alkohol, tobak och narkotika.

– Vi flyttar läkarstudenterna från sjukhusen till skolorna och möter ungas problem. Det är fantastiskt att både kunna rusta framtidens läkare inom ANT och utbilda högstadie- och gymnasieelever. Det är trippelprevention, säger Robert Åkesson.

Tillsammans med Karolinska Institutet vill nu Choice låta läkar- och psykologstudenter informera unga flyktingar om hälsa och ANT. Flera nyanlända lider av psykisk ohälsa och kan försöka självmedicinera med droger.

Annonser