Ny ANDT-strategi antagen

En ny femårsstrategi för alkohol, narkotika, doping och tobak antogs i torsdags på regeringens möte. Inga större förändringar är att vänta och målet om ett narkotikafritt samhälle ligger fast.

Även om nya strategin för åren 2016-2020 beslutas idag, så blir den offentlig först nästa vecka då den skickas till riksdagen som information. Det är inga större ändringar av målen görs, mer justeringar, annars skulle riksdagen också behövt ta ställning.

Gabriel Wikström
Gabriel Wikström (S)

På alkoholområdet vill inte regeringen införa strategimål om att konsumtionen ska minska (som några folkrörelser önskat), har folkhälsominister Gabriel Wikström (S) tidigare sagt. Men att minska alkoholskador och ungas tillgång och drickande är kvar.
Nya regeringen har också understrukit att dörren till att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl är helt stängd, (då det skulle hota Systembolagets monopol).

Målet ett narkotikafritt samhälle blir kvar i ANDT-strategin, (även om några anser det borde kompletteras med en nollvision mot narkotikadödlighet). Skulle målet ruckas, så måste även riksdagen säga sitt.

Andra väntade förslag på drogområdet i år från regeringen är att kommuner med vetorätt inte framöver ska kunna stoppa nya sprutbyten för narkomaner. En utredning ser även över möjligheten att familjeklassa nätdroger.

Vad gäller tobak så har nya regeringen lagt flera förslag om tuffare åtgärder för att minska rökning, särskilt bland unga, och implementera EU:s produktdirektiv i maj. Ministern har ställt sig positiv till mål om ett rökfritt Sverige till 2025, det blir spännande se om det kommer med i ANDT-strategin.

Jämställdhets- och barnperspektiv vägs in mer i den nya strategin. Det är annars mest en del justeringar, inriktningen i den gamla strategin ligger överlag kvar, det är viktigt med långsiktighet på området, uppger Lina Glans, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

– Syftet är att bli ett friskare land och att sluta hälsoklyftorna inom en generation är prioriterat för regeringen, säger hon till Drugnews.

Flera hearings har hållits med myndigheter och civila samhället för att lyssna in tankar inför nya strategin.

Något som upprört frivilligsektorn är att anslagen till ANDT-åtgärder skärs ner kraftigt i år av regeringen, vilket negativt kan påverka förebyggande arbete.

• Skrivelsen ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020” är punkt 7 på statsrådet Wikströms ärendelista på regeringsmötet.

Annonser