”Medborgarlöften” mot drogproblem

Polisen har som nytt arbetsätt för att komma närmare invånare börjat skriva medborgarlöften med kommuner. Invånarna i småländska Vaggeryd och Värnamo vill i år se mer förebyggande insatser mot narkotika, vilket nu sjösätts.

Medborgarlöftena undertecknades i torsdags eftermiddag i Värnamo med lokalpolischefen och kommunalråden från Vaggeryd och Värnamo.

– Efter dialog med invånare och uppåt 200 enkäter i vardera kommun, så framgick det att invånarna vill att polisen prioriterar mot narkotikabrott och droganvändning, särskilt bland ungdomar, berättar kommunpolis Göran Magnusson för Drugnews.

Han nyutsedd kommunpolis för Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved, men har arbetat brottsförebyggande flera år och varit polis i uppåt 35 år. Magnusson har varit med att ta fram underlag, gå genom statistik, enkäter för en lägesbild och har en samordnande funktion.

– Jag ska vara en brygga mellan polisen och kommunerna i det förebyggande arbetet för att öka tryggheten bland invånarna, säger han.

Medborgarlöftena för 2016 undertecknades av hans chef, lokalområdeschef Håkan Boberg, och Allan Ragnarsson, kommunalråd (M) i Vaggeryd, och Hans-Göran Johansson, kommunalråd (C) i Värnamo, i polishuset.

Där lovar polisen att fokusera mer på narkotika lokalt, särskilt bland unga. Bland annat:

  • Att några gånger i år besöka skolor med narkotikahundar för att i förebyggande syfte efter skoltid leta droger.
  • Informationsmöte om droger ska anordnas för alla föräldrar med barn på högstadiet i Värnamo kommun. I Vaggeryd ska möte ordnas för alla invånare om unga och droger.
  • I Vaggeryd ska efter kartläggning minst en veckas insats göras mot personer och platser där narkotika förekommer. I Värnamo ska fokuseras mot droger evenemang för unga, vid inspark, skolavslutning och gatufester.
Göran Magnusson, kommunpolis i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved. Foto: Polisen
Göran Magnusson, kommunpolis i Värnamo. Foto: Polisen

– En drogfri skolmiljö bör vara en självklarhet, men det förekommer tyvärr droger bland elever runt landet. En drogpolicy på alla skolor är bra och det är rektorn som avgör om vi ska komma, säger Göran Magnusson.

Nyligen hittades en marijuanacigarett på en skola. Och återkommande påträffas unga påverkade av polis. Samma dag som löftena skrivs så påträffar polis en 25-årig man misstänkt narkotikapåverkad i centrala Värnamo.

Det finns en spaningsgrupp – en slags gatulangningsgrupp – i Värnamo-området som arbetar inriktat mot narkotika. Men alla poliser i lokalområdet förväntas i mån av tid arbeta för att genomföra medborgarlöftena.

Nu i dagarna skrivs flera medborgarlöften runt landet. I polisregion Öst, där numer Jönköpings län ingår tillsammans med Sörmland och Östergötland, skrivs i år löften i tolv av de 35 kommunerna.

De fokuserar på förebyggande insatser för att öka tryggheten för invånarna. Förra veckan lovade polisen, Jönköpings kommun och andra aktörer att verka för en drogfri miljö och mindre trafikproblem kring skolor. Inom kort presenteras löften för Tranås, Habo och Mullsjö.

Insatser för bättre trafiksäkerhet, mot narkotikabrott och våld, och för tryggare miljöer är något som återkommer i flera löften. På landsbygden är fler oroliga för tillgrepp och inbrott, medan i större orter anses ofta brister i trafiksäkerhet och narkotikaproblem som mer oroande.

Löftena handlar om att ta fram åtgärder för att klara lokala problem, öka trygghet och på längre sikt minska brottsligheten i kommunen.

– Syftet är att få mer lokalt fokus och komma närmare medborgarna, säger Ingemar Ericsson, ansvarig för införande av medborgarlöften i polisregion Öst, till Drugnews.

Löftena är delvis ett svar på en ökad misstro mot polisen, som ansågs distansera sig från lokalsamhället, brottsuppklaring minskade, larmcentraler flyttades och det upplevdes inte alltid meningsfullt att anmäla brott.

Tidigare var polisen sifferstyrd (”pinnräkning”) uppifrån att göra ett visst antal kontroller och anmälningar per år, (exempelvis ett antal nykterhetskontroller i trafiken och drogtester).

– Nu vänder vi på kuttingen och utgår från lokala förhållanden och problem för medborgarna, säger Ingemar Eriksson som är med i nationella ledningsgruppen om medborgarlöften.

• Men har ni resurser? Rikspolischefen signalerade häromdagen att det behövs uppåt 2 500 fler poliser för att klara uppgifterna.
– Han har även särskilt sagt att vi inte får släppa detta med medborgarlöftena. Då får vi omprioritera, det brottsförebyggande arbetet måste värnas, det gör polisen i såväl England som i Skåne, svarar han.

Ifjol fick polisen en reprimand av Datainspektionen i pilotförsöket med löfte i Lunds kommun sedan en registrering planerats av vilka som uppehöll sig vid vissa allmänna områden.

Ingemar Ericsson känner inte till fallet, men lovar att allt ska följas upp i regionen i arbetet med medborgarlöftena och någon allmän registrering ska inte göras, (om inte förundersökningar om brott inletts).

Hur vet man då om löftena har någon effekt?
Uppföljningar och återkopplingar ska göras och insatser redovisas för samarbetspartners och invånare. Och följande år kan invånare tillfrågas om de är nöjda och har märkt någon förbättring.

– Enda svårigheten jag ser är att ta fram nya konkreta mål varje år i nya löften. För det gäller att upprätthålla entusiasmen, löftena får inte bli en hyllvärmare som samlar damm, säger Ingemar Ericsson.

Medborgarlöfte

Foto: Chris Gladis/CC BY 2.0
Foto: Chris Gladis/CC BY 2.0

… har tidigare prövats i bl a Holland och Storbritannien.

• De är en utveckling av tidigare samverkans-överenskommelser mellan svenska kommuner och polisen. Löftena ska bli en integrerad del i den omorganiserade polisens nya styrmodell och kommunernas säkerhetsarbete. De är till för att hantera lokala problem, öka trygghet och minska brott i ett område.

• I år skriver polisen medborgarlöften med 103 kommuner, från nästa år ska alla 290 kommuner omfattas.

• Om inte en kommun är intresserad, så kan polisen samarbeta med lokala föreningar och organisationer istället. Även stadsdelar i vissa större kommuner kan ha egna publika löften.
Källa: Polisen

Tema: Polisen

Ny Polis

Kan en ny organisation leda till effektivare polis som klarar upp fler brott?
Sedan 2015 finns en nationell polisorganisation, istället för 21 länsvisa delvis självstyrande polismyndigheter. Rikspolischef är sedan 2018 Anders Thornberg. Regeringen har utlovat att öka antalet poliser med cirka 10 000 till 2024.
Säkerhetspolisen är numer egen myndighet. Klas Friberg har varit chef där sedan 2018, avgår i förtid hösten 2021.

Läs mer

Annonser