Norge: ”förbjud tobak till alla födda efter 2000”

B964-NorgeflagMinimOSLO Norska läkarföreningen vill i ett utspel i media förbjuda försäljning av tobak till alla födda efter millennieskiftet. Som ett steg mot ett rökfritt samhälle.

– Vi har länge haft som mål att fasa ut rökningen före 2035 och förslaget om ett förbud för alla födda efter 2000 att få köpa tobak är ett led i att nå det. Vi vill ha en tobaksfri generation, sade Marit Hermansen, ordförande i norska läkareföreningen, nyligen till Aftenposten.

Idag finns ett säljförbud i norska tobakslagen till unga under 18 år, såsom i Sverige. Hon vill att det ska bli stopp att sälja till de som är födda efter millennieskiftet, men att det inte ska svara förbjudet för dem att röka.

Förslaget kommer i ett läge
när fler unga även börjat snusa, läkarsällskapet talar om en ”snusepidemi” där tolv procent av flickor snusar.

– Syftet är inte ett förbud utan att istället se till att unga aldrig börjar. Det är ingen mänsklig rättighet att använda tobak, säger Marti Hermansen.

Tanken är att restriktioner fungerar och att om unga inte börjar röka, så kommer de med stigande ålder heller inte att göra det när de blir äldre.

Även Singapore har övervägt att införa säljförbud för tobak från en viss generation som ett steg i att kunna fasa ut tobaksanvändning.

Talespersoner i hälsofrågor för fyra norska partier i Stortinget har intervjuats av Aftenposten. De är dock skeptiska till att ett tobakssäljförbud till födda efter visst årtal är genomförbart. Några anser att neutrala tobakspaket vore ett bättre steg, Norge har redan infört exponeringsförbud för tobak i butiker.

– Allra viktigast i kampen mot tobak är ett nationellt politiskt beslut om utfasning av rökning, säger tankesmedjan Tobaksfaktas ordförande Göran Boëthius i en kommentar till förslaget från norska läkarföreningen.

Tobacco EndGame/ I Sverige har hittills 88 organisationer, kommuner och landsting ställt sig bakom förslaget om ett Rökfritt Sverige år 2025, (med definitionen att färre än fem procent av befolkningen röker).

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser