Regeringen vill skärpa tobakslagen

Varningsbilder på cigarettpaket och stopp för smaksatta cigaretter. Nu vill regeringen skärpa tobakslagen för att minska rökningen, särskilt bland ungdomar. Men inga besked om snusets framtid ännu.

Regeringen beslutade i torsdags om en lagrådsremiss för ändringar i tobakslagen: ”Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv”. Planen är att lägga en proposition till riksdagen efter årsskiftet, då direktivet ska vara genomfört senast 20 maj 2016.

Senaste årtiondena har rökningen minskat kraftigt, men mer finns att göra. Kritiker anser att inte mycket hänt sedan rökförbudet på krogar och caféer infördes 2005. Och fortfarande avlider årligen cirka 12 000 svenskar och 100 000 blir sjuka till följd av tobaksrökning.

– Även om utvecklingen går åt rätt håll är rökningen fortfarande ett av våra största folkhälsoproblem. De åtgärder som nu genomförs ska leda till att ännu färre börjar röka och bidrar därigenom till målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

De åtgärder som nu föreslås, är en del av genomförande av EU:s tobaksdirektiv. Bland annat om hälsovarningar och avskräckande bilder på paket för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa, men också förbjuda karakteristisk smak på cigarett, typ mentol.

Men regeringen kan framöver komma med fler förslag efter att en tobaksutredning om blir klar senast 1 mars i vår om ytterligare åtgärder. Det handlar om exponeringsförbud i butiker, helt neutrala förpackningar (utan logotyper och lockande färger) och fler rökfria miljöer utomhus, exempelvis rökfria utomhusserveringar.
Neutrala paket har införts i Australien och är på gång i Irland, Storbritannien och Frankrike, trots protester från tobaksbolagen.

Om snuset ska begränsas berör inte dagens lagrådsremiss, utan regeringen avser återkomma med besked efter utredningen presenterats i vår. I ett tidigare delbetänkande nämndes att snusdosorna inte ska få ange smak eller doft. Men hur det blir med det vill folkhälsoministern inte svara på idag, rapporterar TT.

• Fotnot: Lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, (pdf-fil, 161 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser