Prisad polis lyfter ANDT-frågor

Nina Gual, polis i Stockholm, har utsetts till Årets Förebyggare. Hon vill stödja familjer där missbruk finns. ”Så länge det finns osynliga barn som drabbas, finns det jobb att göra”, säger hon till Drugnews.

CAN:s förebyggarpris delades ut på konferensen Förebygg.nu i Göteborg nyligen. Nina Gual var in i det sista ovetande om hur det skulle gå. En öppen sms-omröstning dagarna före avgjorde.

– Först på scenen fick jag beskedet om att bli Årets förebyggare. Hedrande och stärkande för oss inom polisen som arbetar förebyggande, att ingripa tidigt och stötta familjer innan drog- och alkoholproblem går överstyr, säger hon.

Nina Gual (t h) tillsammans med två andra nominerade till priset, Petra Isaksson och Anders Eriksson. Foto: Slim Lidén
Nina Gual (t h) tillsammans med två andra nominerade till priset Årets Förebyggare, Petra Isaksson och Anders Eriksson. Foto: Slim Lidén

Erfarenhet med barn och ungdomar hade hon redan före polisyrket. Hon har arbetat som gymnastikledare och på behandlingshem för unga. Och även med trafiksäkerhetsfrågor på NTF och projektet Don´t drink and Drive.

Nu har Nina Gual, 37 år, arbetat tio år inom Stockholmspolisen. Bland annat som narkotikapolis och samordnare mot trafikonykterhet med att erbjuda ertappade påverkade förare stöd och vårdkontakt direkt vid vägkanten, (metoden Smadit).
– Många har viljan, men inte motivationen att ta tag i sina problem. I en akut situation så är fler beredda att ta steget om hjälp erbjuds, säger hon.

Idag arbetar hon med ANDT-frågor operativt och strategiskt på regionkansliets stabsnivå för lyfta polisens lyfta barn- och föräldraperspektiv vid brottsutredningar när missbruk upptäcks.

– Vi uppmanar polisen att fråga om det finns barn hemma och om vi kan hjälpa till med kontakt med andra aktörer, som socialtjänst och beroendevård. Inte för att ta barnen ifrån föräldrar, utan stötta dem innan problemen blir för svåra, berättar hon.

Nina Gual är en uppskattad samarbetspart med stort kontaktnät med andra myndigheter och aktörer i Stockholm län. Och arbetssättet att hjälpa och stötta familjer sprids till poliskollegor i övriga landet. Hittills har hon föreläst i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och på Gotland, fler är på gång.

Och nu har hon alltså fått utmärkelsen Årets Förebyggare.
– Kul! Det är roligt att även polisens förebyggande arbete uppmärksammas och uppmuntras genom priset.

Två andra nominerade till förebyggarpriset var Anders Eriksson, Stockholm stads utvecklingsenhet, och Petra Isaksson, preventionssamordnare i Norrköping.

Det är femte året som CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, delar ut pris för drogförebyggande arbete.
Svalan-statuettenÅrets förebyggande insats 2015 gick till projektet ”ANDT på schemat” som utvecklats av Borlänge kommun och länsstyrelsen i Dalarna. Årets förebyggande kommun blev Skellefteå som byggt upp ett långsiktigt preventionsarbete inom ANDT. Till Årets ideella organisation utsågs KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, vilket Drugnews tidigare berättat), för att förebyggt ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor.
En jury med representanter från CAN, IQ-initiativet, länsstyrelsen i Västra Götaland, Norrtälje kommun och SLAN hade röstat fram kandidater och vinnare bland de nominerade. Priset består förutom äran av bl a en Svala-statuett.

SKELLEFTEÅ – Årets förebyggande kommun prisades. Foto: Slim Lidén
SKELLEFTEÅ – Årets förebyggande kommun prisades. Foto: Slim Lidén

Annonser