”Näthandel av alkohol kan stoppas”

B600-EU-domstol1minEU-domstolen ger i en ny dom Finland rätt att stoppa distanshandel av alkohol från annat EU-land. Det gör att Sverige också kan införa hårdare lagar för att stoppa den allt aggressivare näthandeln, enligt IOGT-NTO.

Torsdagens beslut av EU-domstolen handlar om en estnisk man som sålt sprit, vin, öl och cider från webbsidan Alkotaxi med hemtransport till finska kunder, utan att betala skatt.

Han dömdes till villkorligt fängelsestraff och över 28 000 euro i ersättning för olaglig alkoholförsäljning och skattebrott 2012. Mannen överklagade till Helsingfors hovrätt som bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande.

EU-domstolen ger Finland rätt att kunna stoppa distanshandel av alkohol då människors hälsa och liv ges högsta prioritet bland de värden och intressen som skyddas genom fördraget”. Förutsatt att det inte är godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av handeln i unionen.

Finska tullen tolkar det som att distanshandel nu kan stoppas om företaget arrangerar transporten. Men om köparen själv ordnar det och betalar alkoholskatt ses det som distansköp och alkoholen får köras till privatpersonen.

Finska tullen befarar nu mycket merarbete framöver med att utreda vem som ordnat varje alkoholtransport.
– Om försäljaren arrangerar transporten stannar alkoholen vid gränsen. Privatpersonen får inte det även om den betalar skatterna. Om privatpersonen själv sköter om transporten och skatterna uppstår inte problem, säger bevakningsdirektör Mikko Grönberg vid Tullen till nyhetsbyrån FNB.

Det aktuella fallet går nu tillbaka till Helsingfors hovrätt att avgöra.

IOGT-NTO tolkar EU-domstolens avgörande som att det även går att använda i Sverige. Svenska regeringen har sagt att den inväntar domen före agerande mot den allt yvigare näthandeln.

– Med den här domen har regeringen fått klartecken att gå vidare och agera för att stoppa näthandeln med alkohol och stå upp för en restriktiv alkoholpolitik. Det är särskilt viktigt när flera av näthandelsaktörerna uttryckligen sagt att de vill underminera den svenska alkoholpolitiken. Ett första steg är att införa det redan liggande förslaget om ett främjandeförbud, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO, i en kommentar.

Nykterhetsorganisationen har varit kritisk till att nya regeringen varit alltför passiv i alkoholpolitiken och att värna Systembolagets detaljhandelsmonopol.

I en debattartikel i Dagens Samhälle ger Mostacero exempel på där nätaktörer som säljer alkohol blir allt fler och aggressivare. ”Jag hävdar att branschen de facto redan är avreglerad”, sade Robert Henrysson, ny delägare och marknadschef på nätvinsbolaget Winefinder, till e-handel.se i augusti.

Samtidigt har skattehöjning på alkohol halkat efter och alkoholreklamen når rekordnivåer.
– En fungerande alkoholpolitik måste vara proaktiv. Tyvärr har Sverige allt för ofta varit sena på bollen när nya problem har uppstått. Nu är det dags att regeringen kavlar upp ärmarna och visar vilken politik de vill stå för, säger Johnny Mostacero.

• Fotnot: EU-domstolens beslut i finsk-estniska ärendet går läsa här på svenska.

Annonser