Grönt för nytt svenskt snus i USA

WASHINGTON Swedish Match har fått klartecken från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att sälja åtta snusmärken i portionsförpackningar i USA.

Enligt FDA, den mäktiga kontrollmyndigheten av livsmedel och läkemedel, så godkänns snusprodukterna för försäljning, men de måste förses med samma varningar som annan rökfri tobak, rapporterar Sveriges Radio.

Alltså får inte Swedish Match marknadsföra snuset som säkert eller mindre skadligt med stämpeln ”godkänt av FDA”.
– Det innebär att vi nu får sälja produkten i samtliga delstater, men det förändrar inte några kommersiella förutsättningar för oss. Vi säljer snus i USA redan idag, säger Swedish Match kommunikationschef Patrik Hildingsson till TT.

Tobaksbolaget har sedan ett år ansökt hos FDA att i USA få en ”modifierad riskstatus”, med argumentet att snus är mindre farligt än cigaretter och på etiketten få uppge att snus ”har lägre risker”. Och att en förklaring till att så många slutat röka i Sverige är att de gått över till snus. FDA:s rådgivande experter gick dock inte med på någon risksänkning i somras, men processen fortsätter.

Klartecknet att få sälja de nya sorterna skulle kunna uppfattas som ett erkännande för svenskt snus med lägre riskstatus är på väg i USA. Men det vågar ännu inte Swedish Match tolka det som.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser