Kraftigt minskade ANDT-anslag

I regeringens budget föreslås anslaget för ANDT-området nästa år minskas nära 100 miljoner kronor. Förödande för förebyggande arbete, anser frivilligorganisationen Blå Bandet.

I finansdepartementets höstbudget har anslaget för åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, tobak och spel minskats med hela 95 miljoner kronor till totalt drygt 163 miljoner.

– Vi håller på att uppdatera ANDT-strategin som ska vara klart till årsskiftet och en del projekt löper ut. Innan dess vet vi inte exakt hur utfallet blir. Vi hoppas klara några besparingar med synenergieffekter och ökad effektivitet. Men visst blir det mindre kvar för organisationerna att söka från, säger Lina Glans, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström (S), till Drugnews.

Basanslaget har höjts med 90 miljoner kronor, medan tilläggsanslaget på 185 miljoner helt tas bort, alltså en minskning med 95 miljoner. Regeringen vill tona ner besparningarna, de är ju inte helt klara ännu. Och menar att ANDT-området och frivilligsektorn fortfarande är prioriterat.

Lasse Reuterberg, ny förbundsordförande
Lasse Reuterberg

Men nykterhetsrörelsen Sveriges Blåbandsförbund är oroliga. Man har märkt av minskade anslag senare år för preventionsinsatser till unga och utsatta.
– Vi får redan mindre pengar och det är så kortsiktigt tänkt. Istället för att förebygga problem, så blir det dyra uttryckningar med eftersläckningar, säger Lasse Reuterberg, ordförande i Blåbandet, till Drugnews.

• Fotnot: Avsnitt 5.6.6 om plan för ANDT-Spel (under område 9 i finansbudgeten, om hälsovård, sjukvård och social omsorg), för åren 2016-2019, (pdf-fil, 250 sidor). För 2015 beräknas utfallet av anslaget landa på 241 miljoner kronor, för 2016 beräknat till drygt 163 miljoner, 2017-2018 till 213 miljoner per år, och 2019 till cirka 183,6 miljoner kronor.

 

Annonser