Razzior vid E6:an gav resultat

Rättsliga myndigheter kontrollerade i torsdags kväll cirka 900 fordon på E6:an i södra Halland och drygt 300 fordon i Helsingborg. Flera personer greps, narkotika och vapen beslagtogs. Flera fall av drograttfylleri och överlastade fordon rapporterades.

Fordon på väg norrut från Skåne vinkades flera in i Snapparp, Laholm, i södra Halland. Där gjorde kontroller av flera samarbetande myndigheter i Operation Total, som återkommande vill förebygga och upptäcka brott som smuggling, narkotikabrott, rattonykterhet och fusk med punktskatter

I trafikflödet sållas ”intressanta fordon” ut för grundligare kontroll.
– Det som är anmärkningsvärt är den höga andelen narkotikabrott och drograttfylleri samt fordon med kraftig överlast av sprit och öl, säger Krister Adolfsson, polisinsatschef i Halland, i en kommentar.

I razzian vid Snapparp togs 134 fordon ut för mer noggrann kontroll.
Fem personer greps för drograttfylleri. I tretton fall upptäckte polis eget bruk av narkotika. Tre personer fick lämna från sig körkorten direkt av olika skäl och tre knivbrott upptäcktes. Dessutom skrev 13 ordningsböter ut, varav sex gällde överlast av alkohol i fordonen.

I Helsingborg gjorde tullen samtidigt en större insats.
321 bilar kontrollerades. Tre personer frihetsberövades, fyra personer är misstänkta för narkotikasmuggling, två för ringa innehav av narkotika. Dessutom rapporterades sex fordon för överlast (av alkohol), åtta olovliga körningar, brott mot vapenlagen och två personer togs för rattfylleri. Även en punktskattekontroll gjordes och ett fordon beslagtogs.

I Operation Total ingick personer från Tullverket, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Polismyndigheten och Kronofogden. Bara i Helsingborg deltog ett 70-tal myndighetspersoner i insatsen.
– Som insatsledare är jag mycket nöjd med det fantastiska arbete som lades ner under operationen och signalen till allmänheten att myndigheter samverkar är viktig, säger Gürsu Öncü, insatsledare för operationen på Tullverket.

Annonser