EU dolde möten med tobakslobbyn

B600-EU-loggBigBRYSSEL Förra EU-kommissionen under José Manuel Barroso får frän kritik för att ha dolt möten med tobaksindustrins lobbyister. EU-ombudsmannen uppmanar Junckers kommission att lägga ut information om sådana möten online.

Det är Europeiska ombudsmannen Emily O´Reilly som har gått igenom förra EU-kommissionens hantering av kontakter med tobaksindustrin. Hon finner dem ”inadekvata, otillförlitlig och otillfredsställande”.

Undantaget EU:s hälsodirektorat, så redovisade kommissionen möten med tobaksföreträdare bara om frågor ställdes av parlamentariker eller någon aktivt begärde sådan information.

00-Fimpa2min.jpgDet är en brist på transparens som betyder att EU-kommissionen under Barroso bröt mot artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention, som kräver att länderna (och EU som är konventionspart) ska skydda sin folkhälsopolitik från påverkan av kommersiella tobaksintressen.

Emily O´Reilly uttrycker i ett pressmeddelande att ”EU-kommission har ett särskilt ansvar i sin roll som att ta initiativ till lagar i unionen att försäkra att politiska arbetet kring folkhälsa är så transparent som möjligt”.

Det gäller särskilt arbetet med tobaksförebyggande som sker inom ramen av WHO-konventionen. Då räcker det inte med svara på frågor efter begäran. Utan nya kommissionen under Jean-Claude Juncker uppmanas att publicera fakta om träffar med tobaksbolag online och lägga ut mötesprotokoll.

EU-ombudsmannen har inbjudit kommissionen att före utgången av året berätta hur den ska implementera hennes rekommendationer.

Ombudsmannens undersökning är resultat av en anmälan från ideella organisationen Corporate Europe Observatory som kritiserade förra kommissionen för att inte följa tobakskonventionen, rapporterar Tobaksfakta.

Tobakslobbyister var mycket aktiva och försökte påverka arbetet med att ta fram EU:s nya tobaksproduktdirektiv – som slutligen antogs 2014 i EU-parlamentet.

Annonser