Forskarstöd behövs för rökfritt Sverige

Det behövs aktionsplan, politisk vilja och forskarstöd för att kunna fasa ut rökningen. Det uppger forskare från Nya Zeeland på besök i Sverige – landet blev först i världen med fastställa tidpunkt att bli helt rökfritt, år 2025.

I onsdags hade tankesmedjan Tobaksfakta bjudit in politiker och andra till ett seminarie i riksdagen om hur Sverige ska kunna minska och helt fasa ut rökningen. TobaccoEndGame med målet år 2025 definieras som att andelen rökare då är mindre än 5 procent av befolkningen.

RÖKFRITT SVERIGE MÖJLIGT? Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta, professorerna Philip Gendal och Janet Hoek, Nya Zeeland, och riksdagsledmoten Barbro Westerholm.
RÖKFRITT SVERIGE MÖJLIGT? Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta, professorerna Philip Gendal och Janet Hoek, Nya Zeeland, och riksdagsledmoten Barbro Westerholm.

– Det är en utmaning, det behöver skjutas på för att vi ska nå en rökfri värld så snart som möjligt, säger Barbro Westerholm (FP), riksdagspolitiker som var värd för mötet.

I Nya Zeeland antog regeringen för fyra år sedan målet att bli rökfritt år 2025.
Startpunkten blev en utredning som granskade tobaksbruket i landet och särskilt för ursprungsbefolkningen maorierna. Och som visade på stor ojämlikhet på hälsoområdet. Cirka 15 procent invånare i Nya Zeeland röker, men bland maorierna är andelen rökare hela 45 procent.

Genomgripande åtgärder ansågs nödvändiga för att rädda liv, och de måste gälla hela befolkningen. Ungefär 5 000 personer dör årligen idag i tobaksrelaterade sjukdomar i Nya Zeeland.

Varningsbilder på cigarettpaket, exponeringsförbud i butiker, fler rökfria miljöer infördes. Och tobaksskatten har höjts rejält, idag kostar ett cigarettpaket mer än dubbelt så mycket som i Sverige, (cirka 130 kronor/ paket med 20 cigaretter). Detta utan att inflöde av smuggelcigaretter ökat nämnvärt – kanske delvis för att landet är en önation och tullen är effektiv.

Skärpningen av tobakslagen gjordes samtidigt som studier spreds om hur unga är måltavla för tobaksindustrin och fastnar i nikotinberoende. Och om paradoxen att 80 procent av de som röker skulle vilja sluta.

Nya Zeeland. Barn bygger tobakskista.
Nya Zeeland. Barn byggt ”tobakskista”.

En grupp tobaksforskare har bildat nätverket ASPIRE2025 (”sträva efter”) och förser beslutsfattare och allmänhet med studier och fakta kring åtgärder som införts.

Och i kampanjer har barn medverkat och byggt kistor av tobakspaket till minne av avlidna.
– Det har varit en obehaglig process för de ansvariga, kan jag lova er. Det gäller att normalisera rökfria miljöer, att rökning är ohälsosamt och inte coolt. Så många har avlidit av tobak, det är nog nu. Det är nog bara tobaksindustrin som bjudit hårt motstånd, säger professor Janet Hoek till Drugnews.

Hon besöker i dagarna Sverige tillsammans med professor Philip Gendal, båda från Otago universitet i Dunedin på Sydön, och specialiserade på marknadsföring. Hoek har gjort en studie om tonåringars syn på rökfrihet och funnit att det stöds, men att det behövs positiv kommunikation för att stärka stödet.

Nu går man vidare och det finns förslag att införa rökförbud i bilar med barn som passagerare, neutrala paket (som i Australien) och förbud för tullfri försäljning av tobak. Den nya konservativa regeringen i Nya Zeeland är inte lika pådrivande som den tidigare.
– Men tåget är i rullning och går inte stoppa i riktning mot en rökfri värld, säger Janet Hoek.

Professorna Janet Hoek, Nya Zeeland, och Hanne Tønnesen, Lunds universitet.
Professorna Hanne Tønnesen, Lunds universitet, och Janet Hoek, Nya Zeeland.

Nya Zeeland är inte ensam om att beslutat om slutår för att fasa ut rökning. I exempelvis Irland, Skottland och Finland har politiker också antagit det tillsammans med skärpta regler. Men ofta olika tidpunkter. Janet Hoek tycker det är bättre att varje land tar det i sin takt, så att det finns folkligt stöd för besluten.

Vikten att ha med forskningen i arbetet för minska eller få bort tobaksrökning, betonade även danskan Hanne Tønnesen, som är professor på kliniskt centrum för hälsofrämjande vård vid Lunds Universitet.

– Idag drivs i Sverige tobaksåtgärder och sluta-röka-projekt, som inte utvärderas och vi därför inte vet om de fungerar, säger hon.
Tønnesen berättade på mötet i riksdagen om danska ”Rygestopbasen”, där data från många rökavvänjningsprogram följs upp och utvärderas. Den är öppen för alla att följa via internet. Flera program når bra resultat, över hälften lyckas sluta röka.

D468-TobaccoEnd-bild1– Det går att följa upp vad som fungerar och lära av varandra. Och kan ge goda resultat: Rökstopp förstärker den mentala hälsan och minskar användning av alkohol och andra droger för många, säger hon och hänvisar till internationell forskning.

Det behövs fungerande stöd för rökare och snusare att lyckas sluta; att förebygga att ickeanvändare börjar; och ”politiska visioner och mod”. Men det behövs även studier och utvärdering av insatser på tobaksområdet, understryker Hanne Tønnesen.

I Sverige röker dagligen cirka 9 procent av kvinnorna och 8 procent av männen, (var fjärde av dem har ekonomiska problem). cirka 12 000 dör i förtid årligen på grund av tobak. Nätverket Rökfritt Sverige 2025/TobaccoEndGame har hittills fått med över 80 organisationer och landsting i uppropet. Lobbyisterna är glada över att nya regeringen verkar vilja öka takten med tobaksförebyggande insatser och fler rökfria miljöer. En utredning ska presenteras till våren.

Centerstämman antog i helgen målet ett rökfritt Sverige och frågan kommer upp på Folkpartiets landsdagar senare i höst. Tobaksfakta bedömer att i de flesta riksdagspartier finns stöd för TobaccoEndGame.
– Det vore bra om regeringen i arbetet med ny ANDT-strategi kunde föra in rökfrihet år 2025 som mål. Det behövs en blåslampa för att gå vidare och vi är gärna det, säger Ewy Thörnqvist generalsekreterare på Tobaksfakta till Drugnews.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser