IOGT-NTO stöder flyktingarbete

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO har beslutat avsätta ytterligare en halv miljon kronor till sin lokala verksamhet för insatser kopplat till pågående flyktingströmmen till Sverige.

Pengarna är avsedda för akuta insatser och mobilisering som föreningar och medlemmar gör kopplat till flyktingkrisen.

Den ideella kraften och engagemanget vi ser nu visar upp Sverige från sin bästa sida. Att så många organisationer och privatpersoner lägger annat åt sidan och fokuserar på medmänsklighet är precis det Sverige jag vill se, säger förbundsordförande Johnny Mostacero i en kommentar.

IOGT-NTO delar årligen ut två miljoner kronor till lokala projekt för solidaritet, demokrati och nykterhet. De extra 500 000 kronorna stärker den utvecklingspotten och kan sökas så länge de räcker året ut.

Nattlogi ordnades på några dagar i Häggvik av IOGT-NTO-medlemmar och runt landet tas nu många initiativ i rörelsen för att hjälpa flyktingar, rapporterar Accent.

Röda Korset på Stockholm Central. Foto: Stefan Krasowski /Flickr CC
Röda Korset tar emot flyktingar på Stockholm Central. Foto: Stefan Krasowski /Flickr CC/BY 2.0

Ideella organisationer och nätverk som ”Refugees welcome” gör idag många insatser runt landet med att ta emot, hjälpa och slussa vidare de många flyktingar som kommit till Europa. Uppåt 10 000 flyktingar kommer nu varje vecka till Stockholm central, varav många fortsätter vidare. En minoritet tas emot av Migrationsverket. Nu har Stockholm stad beslutat fe flera miljoner till frivilligorganisationer, ta fram akutboenden och finansiera en kommunal samordnare, rapporterar DN.

Annonser