Helen Stjerna ska leda A Non Smoking

Helen Stjerna har utsetts till ny generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Hon kommer närmast från VD-jobb på en kommunikationsbyrå och har stort engagemang i tobaksfrågan.

– Min pappa avled i våras, 71 år gammal bara, minst tio år för tidigt. Han rökte nästan hela livet och lyckades inte sluta, drogs med hjärt- och lungbesvär, berättar hon för Drugnews.

Helen Stjerna är tacksam över att aldrig själv rökt, och hoppas att hennes barn, 9 och 11 år, inte lockas börja framöver. Även om rökning minskar i samhället, så är grupptrycket stort bland ungdomar. Och tobaksindustrin försöker ragga nya konsumenter bland dem.

– Var tredje elev på gymnasiet väljer att börja röka, det är katastrofalt och ett underbetyg för hela vuxenvärlden. Vi behöver engagera fler politiker, företag och starka förebilder för att hjälpa ungdomar att bli trygga i valet att inte röka, säger hon.

Många unga är rädda att bli utanför, tror att andra tycker det är coolt att röka, även om få själva tycker det, ett majoritetsmissförstånd alltså, enligt enkäter.

Helen Stjerna är uppväxt i Uppsala, utbildad civilekonom, kommer nu direkt från kommunikationsbyrån Xpdition i Stockholm, innan dess var hon marknadschef på Hammarskiöld & Co.

Hon är bra på affärsutveckling, bygga varumärken och vill nå fler i näringslivet och organisationer som vill stötta A Non Smoking Generation och dess tobaksrestriktiva budskap.
– Det här ska bli roligt och det är ett viktigt område. Det känns angeläget även att driva på för fler rökfria platser och neutrala cigarettpaket, säger hon.

A Non Smoking Generation är en stiftelse som sedan 1979 verkat för att unga inte ska börja använda tobak. Idag är ett tiotal personer knutna till verksamheten på kansli och som föreläsare.

Bilder från föreläsningsturnén Tobaksbarn.
Bild från föreläsningsturnén Tobaksbarn.

Senaste åren har man arbetat mycket med information i klassrum och påverka attityder. Nu ska det breddas till att nå äldre elever med bl. a projektet Tobaksfri skoltid Nu! och föreläsningsturnén Tobaksbarn (om miljöskador, barnarbete och annat i rökningens spår). Nya kampanjer planeras och man vill öka samarbete med näringsliv för att stärka ekonomi och hållbarhet.

– Vi är glada att kunnat rekrytera Helen Stjerna som är van att driva förändringsprojekt och varumärken. Vi vill utvecklas och se till att ungas tobaksvanor uppmärksammas mer. Vi är ju en ren kampanjorganisation, säger Ann-Therése Enarsson, styrelseordförande i stiftelsen, till Drugnews.

Annonser