Fler unga drabbas av spelproblem

Ungdomar drabbas lättare av spelproblem än övriga befolkningen. Särskilt utsatta är pojkar 16-24 år och hög alkoholkonsumtion är en riskfaktor bland dem, visar en studie från Folkhälsomyndigheten.

Andelen med spelproblem i befolkningen har varit relativt lika sedan mätningar på slutet av 1990-talet, cirka två procent. Nya börjar spela och fastnar, medan andra lyckas sluta.

Men fler unga har börjat få spelproblem. Ökad tillgänglighet via nätspel (som nätcasino- och poker) kan vara en förklaring, men forskarna vet inte säkert. Även livespel har ökat.

I senaste befolkningsenkäten om svenskarnas spelande (Swelog, som Folkhälsomyndigheten håller i), så har andelen unga män 16-24 år med riskabelt spelande ökat till 8,7 procent. Jämfört med 2,2 procent för befolkningen 16-84 år och 2 procent för unga kvinnor.

Unga i åldrarna 16-24 som spelproblem är ungefär tre gånger vanligare än bland de mellan 25 och 44 år. Unga män drabbas tre gånger mer än unga flickor.

Frida Fröberg, spelutredare. Foto: Josefin Norrman
Frida Fröberg, utreder spelproblem. Foto: Josefin Norrman

– Unga är oftare mer oförsiktiga och vill prova nya saker än senare i livet. Det är positivt, men kan även leda till ökat risktagande och problem, säger Frida Fröberg, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

Hon har även doktorerat på just unga och spelande. Bland unga män kan ofta spelande kopplas till hög alkoholkonsumtion, flera har även varit utsatta för våld. Bland unga flickor ligger mer psykisk ohälsa och ångest bakom spelproblem.

Spelproblem har flera likheter med beroende av alkohol och andra droger. Bland annat inte tappa kontroll, spela om allt högre belopp, abstinenssymtom när man inte får spela.

– Lögner, skulder och närstående som drabbas är vanligt. Allvarliga spelproblem är idag en psykiatrisk diagnos (hasardspelsyndrom) och ses idag som ett folkhälsoproblem, säger Frida Fröberg.

I studien ingår även några minderåriga, som egentligen inte får spela om pengar men ändå gör det, vilket visar på en utbredd omedvetenhet bland vuxna och i samhället om problemet, menar hon.

En som spelat mycket nätcasino och som det tog över hela tillvaron för när han 19 år ung flyttade hemifrån är Robin Lind. Han berättar hur han mådde dåligt och kände mycket ångest.
– Det blir en ond cirkel. Man får ingenting i livet att fungera, delvis beroende på att man inte har pengar, delvis på grund av ett utanförskap. Det är många konsekvenser som får en att må dåligt helt enkelt. Precis som vilket missbruk som helst, säger han till SVT.
Idag har han fyllt 25 år och mår bättre efter tre behandlingar mot sitt spelmissbruk.

Länk till Frida Fröbergs doktorsavhandling ”Problem gambling among young women and men in Sweden”, Karolinska Institutet.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Annonser