Nya nätdroger narkotikaklassas

Regeringen har beslutat att från 18 augusti narkotikaklassa nio nya ämnen och 14 andra preparat som hälsofarlig vara.

Molekyl ändras, blir ny drog– Preparaten saluförs främst via internet och är hälsofarliga, uppger Anders Persson, utredare och farmaceut på Folkhälsomyndigheten, för Drugnews.

Nya narkotikaklassningen gäller:
• de centralstimulerande ämnena 3-fluorofenmetrazin (3-FPM), isopropylfenidat och metylnaftidat (HDMP-28)
• hallucinogenen 25I-NBOH
• de smärtstillande ämnena acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl
• de lugnande ämnena klonazolam och deskloretizolam.

Ingen av de nio ämnena används medicinskt och införs därför på Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika. Efter 18 augusti krävs därför särskilt tillstånd för att in- utföra och befatta sig med ämnena.

Dessutom klassas 14 andra ämnen som hälsofarlig vara:
AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer (2F-AB-PINACA), APP-CHMINACA, 5C-AKB48, MDMB-FUBICA, MDMB-FUBINACA, SDB-005, 5F-ADB-PINACA som är syntetiska cannabinoider.

Brefedron (4-BMC), 4-CMC (klefedron), 3-CMC (klofedron) samt bk-2C-B som är syntetiska katinoner.
4-fluoro-butyrfentanyl, som är en syntetisk opiod som inrapporterades till EU:s drogmyndighet för första gången 2014.
Efenidin (NEDPA) och NPDPA som relateras till lefeamin.

Cannabinoiderna förekommer främst i olika så kallade rökmixar (spiceprodukter), även i bland med en redan reglerad substans.

Från 9 juni klassas dessutom ytterligare 16 substanser som narkotika och tolv som hälsofarlig vara. Detta efter tidigare förslag från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten utreder och övervakar det omfattande inflödet av nya psykoaktiva substanser och föreslår fortlöpande till regeringen hur de ska regleras. Sedan 2014 har Folkhälsomyndigheten föreslagit hur 119 nya substanser ska klassas.

Annonser