Unga dissar droger – umgås mer digitalt

Alkohol, tobak och narkotika-användning bland skolelever minskar. Andelen i nian som druckit alkohol senaste året är historiskt låg (42 procent), visar CAN:s studie över ungas drogvanor. Ökat dataanvändande en möjlig förklaring.

Den preliminära rapporten presenterades i Visby i torsdags av Anna Englund, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Årliga enkäter bland skolungdomar i niondeklassen har gjorts sedan 1971 och i årskurs två på gymnasiet sedan 2004. I år har cirka 5 000 svar i årskurs från högstadiet och 4 200 från gymnasiet analyserats i en preliminär rapport (pdf-fil, länk till presentation med tabeller).

– Ungas drogutvecklingen pekar nedåt överlag. Särskilt för alkohol som har halverats i nian, även berusningsdrickandet minskar. Det är lägsta nivåerna sedan vi började mäta, säger utredaren Anna Englund.

Anna Englund presenterade i Almedalen CAN:s rapport om skolelevers drogvanor.
Anna Englund presenterade i Almedalen CAN:s rapport om skolelevers drogvanor.

På 1970-talet hade ofta cirka 90 procent av niondeklassarna druckit alkohol, nu har bara 40 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna gjort det. Totalt 42 procent, från ifjol 46 procent, är alltså nyktra.

– Den positiva utvecklingen verkar även gälla narkotikaanvändning som minskat något, efter att ha legat still några år, säger hon.

Av 15-16-åriga elever på högstadiet svarar 8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna att de prövat narkotika någon gång. Bland 17-åringar på gymnasiet har 17 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna pröva. Det handlar främst om hasch, marijuana och därefter spice-mixar.

Så det finns inget stöd för att unga struntar i alkohol och använder narkotika istället. Tvärtom så använder droganvändare även mer alkohol, enligt tidigare CAN-studie.

Vanligaste sättet att få tag i alkohol för minderåriga är via kompisar eller syskon. Det mesta kommer ursprungligen från Systembolaget. Färre än en procent uppger att de fått det via nätet.

Inte heller ”nätdroger” verkar ha ökat bland skolelever, färre än en procent av uppger att de köpt via nätet. Andelen som svarar att de använt sådana droger på gymnasiet är 3-4 procent och har sjunkit en procentenhet jämfört med fjolårets mätning.

– Det är möjligt att unga blivit avskräckta efter medierapporteringen i höstas om förgiftningar och dödsfall av spice och ledde till minskning av även andra drogtyper, säger Anna Englund till Drugnews.

Även tobaksanvändande pekar nedåt. Rökning minskar överlag, medan snusande ligger ganska stabilt.

Vad är då förklaring till den positiva alkohol-drogutvecklingen?
Anna Englund på CAN nämner tänkbara orsaker som en pågående hälsotrend bland unga, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur, effekter av drogförebyggande åtgärder, ökad föräldrakontroll och mer umgänge via internet.

– Sociala forum och dataspel kanske konkurrerar som kontaktyta och sätt att leta sig fram i identitetssökande istället för att använda alkohol. Dessutom surfar de ju ofta hemma och där är svårt dricka utan att föräldrar märker det, säger hon.

Men det finns fortfarande problem då många berusningsdricker av gymnasieelever och narkotikaanvändning där är ännu oroande hög.

– Det är inte läge att luta sig tillbaka, utan bra om det fortsätter satsas på effektiva förebyggande insatser, säger hon till Drugnews.

KOMMENTARER/
Ungdomens nykterhetsförbund är glad över utvecklingen:
– Det är fantastiskt roligt att se att det verkligen går åt rätt håll på alla fronter. Samhället har tagit mer aktivt ansvar för att förebygga alkoholdebut, olika aktörer gått samman. Men även internet öppnat nya sätt att umgås, säger ordförande Eric Tegnander till Drugnews.
Han understryker även vikten av att lokalt erbjuda unga aktiv fritid och bra uteliv  som kan förebygga alkohol- och drogproblem.

Håkan Fransson, framgångsrik drogförebyggare i Öckerö kommun där ungas drickande mer än halverats, gläds.
– Mycket glädjande siffror, men egentligen väntat. För vi som jobbar på golvet har länge sett minskat drickande bland unga. Vuxna har också blivit tuffare, det är inte socialt okey längre att bjuda eller köpa ut till barn. Noll elever (!) i vår senaste kommun enkät uppgav att förälder bjudit dem på alkohol.
– Dessutom leder minskat ungdomsfylleri till att narkotikamissbruket förebyggs, säger han till Drugnews.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser