Skolelever dricker och knarkar mindre

Andelen skolelever i nian som dricker alkohol fortsätter minska. Rekordfå (42 procent) svarar att de druckit senaste året i nya studien från CAN.

Det innebär en halvering på femton år och minskning från 46 procent ifjol.
– Vi har sett de här minskningarna under 2000-talet även om vi i år ser historiskt låga siffror, säger Anna Englund, utredare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Svenska Dagbladet.

Även berusningsdrickande följer samma minskande trend, både bland pojkar och flickor.

Narkotikaanvändningen verkar också ha minskat något, enligt CAN:s skolelev-undersökning som officiellt presenteras på ett seminarie på Soberian i Almedalen på torsdag.

Anledningen till att drogvanor går ner är inte klarlagda, men den digitala utveckling kan vara en förklaring.
– Sociala forum och spel, på och utanför nätet, kan tänkas konkurrera som kontaktyta och sätt att pröva sig fram i sitt identitetssökande, säger Anna Englund till SvD.

Även drogförebyggande arbete och att olika aktörer går samman och drar åt samma håll kan ha spelat in.

Ungdomens nykterhetsförbund är glada över utecklingen.
– Det är fantastiskt roligt att se att det verkligen går åt rätt håll på alla fronter, säger Eric Tegnander, ordförande i UNF, till SvD.
Han menar att internet kan erbjuda rikare socialt liv idag för fler. Och tillgång till bra fritidsaktiviteter och alkoholkonsumtion har tydligt samband, visar förbundets egna undersökningar.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser