Oroad snusindustri

Den svenska snusindustrin är oroad. Ökad reglering och höjda skatter gör att man känner sig orättvist behandlade av staten, framför allt jämfört med tobak som röks. Det är den samlade bilden efter det gemensamma seminarium som hölls av Livsmedelsarbetarförbundet och Livsmedelsföretagen under Almedalsveckan.

Mats Linder och Patrik Strömer
Mats Linder och Patrik Strömer

Patrik Strömer, från Livsmedelsföretagen och Svenska Snustillverkarföreningen , berättade att det som i första hand oroar är det utredningsförslag som finns om att snusförpackningar inte ska märkas med smak och inte heller ska räknas som livsmedel när den svenska reglerna anpassas till EU:s tobaksdirektiv.

Därmed föreslås att tillsynen flyttas från Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten.

Eva Guovelin från Livsmedelsarbetarförbundet var tydlig om varför fackföreningen engagerar sig i snusfrågan.
– Ingången för oss är jobben, sa hon.

Enligt henne finns runt 2000 anställda i snusbranschen i landet. Många av dem i Kungälv där den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kenneth G Forslund bor. Detta har fått honom att engagera sig i snusfrågan. Även om han också var kritisk till förslagen i utredningen, var hans viktigaste punkt en tydligare reglering av vad som får kallas snus.
– Man kan vrida ihop vad som helst och kalla det för snus, sa han.

Även om panelen var enig i sin kritik, Folkhälsomyndigheten hade inte haft möjlighet att delta, har både den nuvarande och den föregående regeringen fört en restriktiv snuspolitik. Aron Modig (KD), som sitter i skatteutskottet, konstaterade att snusskatten var lätt att höja, oavsett regering.

Mats Linder, politisk chefredaktör på Gotlands Allehanda som engagerat sig i snusfrågan, konstaterade lakoniskt:
– Jag vet inte vem man ska rösta på för att få det som jag vill i den här frågan.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser