Enighet om behov av skärpt alkoholreklam

Både regeringssidan och oppositionen i riksdagen är överens om att regeringen bör komma med förslag till skärpt alkoholreklamlagstiftning. Det stod klart efter den debatt om alkoholmarknadsföring som anordnades av IOGT-NTO och NCD-nätverket i Almedalen på måndagen.


Bland deltagarna fanns både ordförande i riksdagens Socialutskott, kristdemokraten Emma Henriksson och utskottets vice ordförande Veronika Palm (S). Från Centerpartiet deltog riksdagsledamoten Per Ingvar Johnsson och vänsterpartiet företräddes av Freddy Grip, fullmäktigeledamot från Stockholm. I panelen ingick också Magnus Jägerskog från IQ.

Peter Friberg, från NCD-nätverket började med att beskriva utvecklingen av marknadsföringen av alkohol i Sverige och den kraftig exponering av alkoholreklam som finns bland annat i dagspressen.

Det fanns i panelen en bred samsyn om att reglerna för marknadsföring av alkohol behöver skärpas.

– Det vi behöver göra politiskt är att se situationen och vara beredda att justera, sa Veronica Palm (S).
Hon såg gärna en bred översyn av alkoholpolitiken i samband med en ny ANDT-strategi.

Emma Henriksson från Kristdemokraterna började med att lyfta behovet av att också komma åt marknadsföringen i digitala medierna.

– Barn och unga läser inte så mycket dagstidningar längre och följer allt mindre av av tablå-tv, sa Henriksson.

Även Per Ingvar Johnsson (C), ledamot i konstitutionsutskottet, såg behov av att göra något, men påpekade att det var komplicerat rent lagstiftningstekniskt och att det var den tekniska delen som behövde utredas, inte behovet av ny lagstiftning. En analys övrig i politiker i panelen höll med om.

Både Veronika Palm och Emma Henriksson sa att de i första han förväntade sig förslag från regeringen. Men om det inte skulle komma var båda beredda på att låta riksdagen ta initiativ, till exempel genom ett tillkännagivande till regeringen.

– Den nya regeringen lägger resurser på att utreda mycket som det inte finns majoritet för i riksdagen, det gör det för detta, påpekade Emma Henriksson.

Fotnot: NCD står för icke-smittsamma sjukdomar – non-communicable diseases

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser