FN varnar: mer heroin – för lite vård

WIEN Ökade heroinproblem väntar efter rekordskördar av opium. Mer satsning på alternativa grödor behövs. Bara en av sex drogmissbrukare erbjuds behandling, värst för kvinnor. Det framgår i ny FN-rapport. / ”Kriminalisera inte droganvändare” – Ban Ki-moon inför Internationella narkotikadagen.

D412-UN-Narkrapp2015-loggÅrsrapporten World Drug Report (pdf-fil, 118 sidor + 20 tabellsidor) som sammanställs av FN:s narkotikakontrollorgan UNODC släpptes i fredags 26 juni Internationella dagen om narkotikaproblem.

Cirka 246 miljoner personer, 5 procent av jordens befolkning i åldrarna 15-62 år. använde år 2103 illegala droger. Varav 27 miljoner är grava ”problembrukare”, nära hälften av dem injicerar droger. Förtida narkotikarelaterade dödsfallen beräknas till över 187 000 personer, merparten överdoser av Opioider, enligt UNODC.

Medan opiatmissbruk ligger på en stabil nivå globalt, så minskar missbruket av kokain överlag. Cannabis ökar och fler söker behandling för hälsoproblem med drogen. Även användande av läkemedel med opioider har fortsatt öka.

Drogrelaterade hälsoskador, smittspridning av hiv och hepatit och förtida dödsfall är på en ”oacceptabelt hög nivå”, anser UNODC:s chef Juri Fedotov. Och bara en av sex med drogproblem har tillgång till vård.

Juri Fedotov. Foto: Drugnews
Juri Fedotov. Foto: Drugnews

– Kvinnor i synnerhet verkar möta stora hinder för behandling. Medan en av tre narkotikaanvändare globalt är kvinnor, så är bara en av fem i behandling kvinna, säger han i ett uttalande.

Kvinnor är tre gånger mindre benägna än män att använda cannabis, kokain och amfetamin, men missbrukar mer receptbelagda läkemedel. Kvinnor som använder droger har större risk än manliga användare att utveckla allvarliga hälsoproblem, enligt rapporten.

De är starkt stigmatiserade och tycker det är svårt att lämna hem och familjer för att få behandling, i familjen kan även finnas andra med drogproblem. Bestraffande attityder till mödrar och gravida kvinnor gör att många är rädda att förlora vårdnad om sina barn, och hindrar dem att söka vård. Det finns även informationsbrist om kvinnor med drogproblem och liten utformad hjälp för dem, särskilt i fattare länder. Kvinnor med barn som vill söka till behandlingsprogram i öppenvård har även svårt med att betala för barnomsorg, resa och behandling i sig.

FN varnar även för ökat heroinmissbruk efter nya rekordodlingar av råvaran opium, särskilt i Afghanistan. Uppåt 7 554 ton opium beräknas producerats ifjol i världen, den näst högsta nivån sedan 1930-talet.

Afghanistan står för 85 procent av opium och 77 procent av heroinförsörjningen i världen och ökade produktionen kan komma märkas inom något år i bl a Europa.
– I bland annat USA och Storbritannien kommer vi få se ökad tillgång på billigt heroin och vi kan redan se inverkan vad gäller dödsfall. De heroinrelaterade dödsfallen går upp, säger Angela Me, en av huvudförfattarna till FN-rapporten, till media i Wien, enligt Reuters.

Stödet bönder för alternativa grödor till koka och opium måste stärkas, anser FN:s narkotikakontrollorgan. I Afghanistan har odlingsarealen för opium ökat betydligt och infrastrukturen med knarkligor och terrorgrupper som skyddar och sköter transporterna byggts ut.

En alternativ utveckling för bönder till lagliga intäktskällor för att minska sårbarhet och beroende av drogtillverkning och förbättra säkerhet och social och hållbar utveckling på landsbygden måste stöttas. En långsiktig metod som tidigare prövats med framgång, men som kräver finansiering och politiskt stöd utifrån, enligt FN.

Medlemländerna har visat brett politiskt stöd för denna alternativa utveckling, men som inte åtföljts av finansiering, OECD-länder har istället minskat ekonomiska stödet med 71 procent från 2009 till 2013, enligt UNODC-chefen Juri Fedotov som manar till delat ansvar mot narkotika.

Ban Ki-moon  Foto: FN
Ban Ki-moon Foto: FN

Inför Internationella dagen mot narkotika, så gick FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ut med ett uttalande. Bland annat för en ombalansering av internationella narkotikakontrollpolitiken utifrån mänskliga rättigheter:
”Vi måste överväga alternativ till kriminalisering och fängslande av personer som använder narkotika och fokusera straffrättsliga ansträngningar på de som är involverade i utbudet (av illegala droger). Vi bör öka fokus på folkhälsa, förebyggande, vård och behandling, samt på ekonomiska, sociala och kulturella strategier”.

FN-chefen sade även att man måste ta itu med sambandet mellan narkotika och våld, korruption och terrorism.

FN:s generalförsamling har i april 2016 en särskild session om världens drogproblem, där väntas de internationella restriktiva narkotikakonventionerna ifrågasättas.
• I fredags ordnade liberala grupper kampanjen ”Support. Don´t Punish” i 150 städer i flera länder med upprop till regeringar om att upphöra med ”det kontraproduktiva kriget mot droger” och anta en bättre och mer human narkotikapolitik.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser