Avhopp från Sveriges Annonsörer

Flera medlemmar som vill värna folkhälsan lämnar Sveriges Annonsörer. Detta efter föreningens VD:s utspel till stöd för tobaksindustrins varumärke, kritik av förslag om neutrala tobakspaket och striktare alkoholreklam.

Tre ideella organisationer som nu lämnar intresseföreningen är Cancerfonden, Hjärt- och lungfonden och A Non Smoking generation. Tidigare har Systembolaget och dess dotterbolag IQ meddelat att de lämnar annonsföreningen till följd av ”dess höjda tonläge om den svenska lagstiftningen kring marknadsföringen av alkohol.”

Svenska annonsörers VD Anders Ericson har bland annat reagerat mot att regeringen vill utreda införande av neutrala tobaksförpackningar med hälsovarningar (för att skydda unga och stödja de som vill sluta röka). Men ifrågasätter även Konsumentverkets nya allmänna striktare råd om marknadsföring av alkohol.

Anders Ericson. Foto: Sveriges Annonsörer
Anders Ericson. Foto: Sveriges Annonsörer

– Vår hållning är tydlig. Yttrandefrihet ska även gälla för varumärken. En produkt som är laglig att tillverka bör man rimligtvis även få marknadsföra, säger Anders Ericson i debattartikel och videoklipp på föreningens hemsida.

Han menar att förslagen är ”allvarliga inskränkningar av företags rätt att marknadsföra sig”, att andra produktkategorier kan drabbas framöver.

En av dem som nu lämnar Svenska Annonsörer är Cancerfonden.
– Hållningen är inte förenlig med vår vision att besegra cancer, säger dess generalsekreterare Stefan Bergh till tidningen Resumé.

Magnus Jägerskog, IQ
Magnus Jägerskog, IQ

En annan som begärt utträde är IQ, som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.
– För oss är folkhälsan i första rummet, men för annonsörföreningen är det marknadsföringen. Det märks både om alkohol som tobak, vi lämnar därför. Vi ser hur alkoholreklam ökat kraftigt och unga nås och påverkas, vi anser att tillsynsregler bör ses över, säger Magnus Jägerskog, VD på IQ, till Drugnews.

IQ annonserar för uppåt 20 miljoner kronor netto årligen och erhöll 2013 Annonsföreningens prestigepris 100-Wattaren, i klassen långsiktig varumärkesvård.

Sveriges Annonsörer grundades 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 550 medlemsföretag.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser