MDPV idag etablerad drog

Den fruktade drogen MDPV som gett användare akuta psykosliknande tillstånd har etablerat sig som missbruksdrog i Sverige. Det visar en sammanställning av telefonfrågor till Giftinformationscentralen.

Den syntetiska katinonen MDPV spreds först som oklassad nätdrog, men även efter att den narkotikaklassats 2010. Det noteras i en sammanställning av telefonfrågor om nya psykoaktiva substanser åren 2010-2014.

Av över 7 000 drogrelaterade samtal och ärenden om nätdroger under perioden till Giftinformationscentralen gällde 8 procent MDPV. Över 90 procent av samtalen kom från sjukvården, akutvården har fått ta hand om flera missbrukare som gått över till MDPV och drabbats av psykostillstånd som krävt akuta omhändertagande. Den centralstimulerande drogen har delvis effekter som kokain, men är många gånger mer potent och kan göra användare våldsamma.

Nätdrogen MDPV har alltså etablerade sig på illegala drogmarknaden och till skillnad mot andra ”legala droger” inte försvunnit sedan de klassats.

Detta skedde tidsmässigt i nära anslutning till ett vägledande avgörande i Högsta Domstolen där straffvärdet för MDPV reducerats påtagligt”, skriver överläkare Erik Lindeman och apotekare Karin Feychting i Läkartidningen.

Domen ledde till att gränser till grovt narkotikabrott höjdes mycket för flera preparat, för MDPV från 20 gram till ett halvt kilo.

Sammanställningen presenteras vid årets europeiska kongress i klinisk toxikologi.

Annonser