EU-parlamentet för ny alkoholstrategi

BRYSSEL EU-parlamentet uppmanar i en resolution kommissionen att ta fram en ny alkoholstrategi för 2016-2022 för att minska alkoholskador och föreslår även obligatorisk märkning av kaloriinnehåll på dryckerna.

I den ickebindande resolutionen, som röstades igenom i onsdags, föreslås kommissionen att utvärdera om alkoholhaltiga drycker framöver ska ange information om ingredienser och näringsinnehåll. Åtminstone kaloriinnehåll bör anges på etiketter snarast, anser ledamöterna.

Även märkning som avråder från att dricka under graviditet och om man ska köra bil efterlyses. En alkoholstrategi bör även fokusera på skydda ungdomar från alkoholrelaterade skador genom att hålla på åldersgränser. Och även bättre övervaka reklam, som studier visar har särskilt stor påverkan på ungas drickande och alkoholdebut.

Även om inte förslag om minimipriser på alkohol röstades igenom, så uppmanas medlemsstaterna vidta åtgärder mot försäljning av mycket billig alkohol. Parlamentet vill även att kommissionen agerar mot gränsöverskridande alkoholförsäljning via nätet.

Den tidigare alkoholstrategin gick ut 2012, ingen ny har sedan dess antagits, men kommissionen har sagt att den gamla gäller tills vidare.

EU-parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att lägga fram lagförslag om en ny skarpare alkoholstrategi senast nästa år och som ska gälla fram till 2022.

Det tydliga budskapet från parlamentet kommer bara en vecka efter att EU:s hälsoministrar vid ett möte i Riga anmodade kommissionen att agera mot alkoholens negativa hälsoeffekter.

Flera organisationer, länder och enskilda ledamöter har också tryckt på om behovet av en ny strategi. Europa har idag världens högsta alkoholkonsumtion, över 120 000 européer dör årligen i relaterade sjukdomar och olyckor. Alkoholmissbruk är ledande riskfaktor till ohälsa och för tidig död, särskilt för dem i arbetsför ålder. Samhällskostnaderna för alkoholanvändning är över 155 miljarder euro per år i unionen.

Mariann Skar, Eurocare
Mariann Skar, Eurocare

– Att förebygga alkoholrelaterade skador är en smart investering för ekonomin, det minskar sjukvårdskostnader på sikt och ökar samtidigt arbetskraftens produktivitet, säger Mariann Skar, generalsekreterare i nätverket Eurocare, som välkomnar parlamentets resolution.

Hon anser att kommissionen nu måste svara ministrarna och EU-parlamentet med att ta fram en avgörande ny strategi.

– Avsaknaden av en strategi för närvarande undergräver EU: s ansträngningar för tillväxt och sysselsättning, anser Skar.

Annonser