Tillfälligt ok att sälja e-cigg

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att tillfälligt upphäva kammarrättens försäljningsförbud för e-cigaretter innan överklagan från ett Malmö-företag har avgjorts.

Genom denna inhibering gäller inte beslutet om försäljningsförbud som tidigare tagits av såväl Läkemedelsverket, förvaltningsrätten och kammarrätten.

Dessa har bedömt att de omtvistade elektriska cigaretterna med nikotin (omvandlar via ett batteri smaksatta vätskor till ånga som användaren inhalerar) ska betraktas som läkemedel och därför inte får säljas utan att produkterna har godkänts som det. Det är Malmöföretaget The Trade Team i Vintrie AB som tagit strid och överklagat.

Under tiden fortsätter e-cigaretter och påfyllnadsvätskor att saluföras på internet mot den svenska marknaden.
– Läget är egentligen oklart, men vi vidtar inga nya åtgärder förrän vi får besked från Högsta förvaltningsdomstolen, sade nyligen Elin Maria Gustafsson, handläggare vid Läkemedelsverket i Uppsala, till Tobaksfakta.

En statlig utredning som förbereder införandet av EU:s nya tobaksdirektiv ser också över regler för e-cigaretter. Enligt EU får medlemsländerna själva avgöra om produkterna ska ses som tobak eller läkemedel. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande får nog därför betydelse för utredningen.

Flera svenska kommuner har beslutat att ha samma rökrestriktioner för e-cigaretter som för vanliga cigaretter.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser