Bakslag för Swedish Match i USA

WASHINGTON Nej till Swedish Match ansökan att få marknadsföra svenskt snus som ”väsenligt mindre” hälsofarligt än cigaretter i USA. Det säger amerikanska läkemedelsverkets FDA:s rådgivande kommitté. Men sista ordet är ännu inte sagt.

Beslutet i fredags kväll är ett bakslag för svenska tobaksjätten som vill expandera på den amerikanska rökfria tobaksmarknaden. Därför försöker bolaget ändra varningstexten på dosorna, omklassa till vara med begränsad hälsorisk (Modified Risk Tobacco Product).

Men den vetenskapliga kommittén som sammanträtt i veckan har inte övertygats av tobaksbolagets påstående om att snus inte riskerar medföra tandlossning och tandköttsjukdomar. Om bland annat muncancer gick meningar isär i kommittén.

Att en minskad rökning i Sverige delvis beror på övergång till snus övertygar inte heller kommitté som gått igenom de över 100 000 sidor med studier och uppgifter som Swedish Match lämnat. Invändningar mot hur vissa av studierna genomförts restes, bland annat att en del har haft för unga och för få deltagare.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har i brev till FDA inför prövning av ansökan skrivit att snus inte får rökare att sluta röka. ”Snus räddar inte liv, det räddar enbart tobaksindustrin”, uppger han, enligt Dagens Nyheter.

Den mäktiga myndigheten FDA (Food and Drug Administration) brukar följa kommitténs rekommendationer, men inte alltid. I sommar ska definitiva beslutet tas, men redan nästa vecka gör FDA ett studiebesök på Swedish Matchs snusfabrik i Kungälv för att se hur tillverkningen går till.

Trots bakläxan från FDA:s kommitté så försöker Lars Erik Rutqvist, vetenskapligt ansvarig på det svenska tobaksbolaget som processen i USA, vara positiv.
– Jag tycker fortfarande det här är en helt öppen fråga, säger han till Ekot.

Slutliga beslutet från FDA väntas någon gång under sommaren.

Swedish Match aktie påverkades inte negativt efter fredagens besked, den var 2 procent upp, enligt Dagens Industri. Årsstämma håller bolaget 23 april.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser