Svenskt snus granskas i USA

WASHINGTON Denna vecka är avgörande för tobaksbolaget Swedish Matchs försök att tona ner hälsoriskerna för svenskt snus på USA-marknaden. Men amerikanska läkemedelsverket FDA är inte helt med på bolagets förslag om ”mjuka varningar”.

Swedish Match försöker slå in sig på den stora amerikanska tobaksmarknaden med argument som känns igen – att snus har betydligt lägre hälsorisker än cigaretter. Och att den förhållandevis låga farliga rökningen i Sverige delvis beror på att många övergått till att snusa.

Det svenskbaserade tobaksbolaget vill öka sin andel i USA, där de flesta inte känner till snus, men marknadsmöjligheterna bedöms lovande i ett land där rökningen är på väg neråt i takt med striktare regler.

Foto: Swedish MartchSwedish Match föreslår i sin ansökan att mjukare varningar ska tillåtas om snusets hälsorisker, skriver nyhetsbyrån Reuters. Bland annat vill företaget få bort varningar för muncancer, tandköttssjukdomar och tandlossning, som man hävdar det inte finns bevis för.

Företaget föreslår istället en mildare märkning såsom att ingen tobaksprodukt är säker, men denna produkt (snus) uppvisar betydligt lägre hälsorisker än cigaretter”.

Amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration) har i en preliminär översikt om ansökan, som lagts ut på hemsidan, konstaterat att det inte finns stöd för samband mellan snus och lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Men FDA ifrågasätter delvis de svenska erfarenheterna av snus och tvivlar på företagets uppgifter om att halterna skadligt innehåll i är så låga som snuset som säljs i Sverige.

Om snus är en väg att sluta röka eller kan riskera bli en inkörsport diskuteras. Myndigheten är även oroad över om en mildare varning ”adekvat avspeglar hälsoriskerna med att använda snus” utifrån att flera studier funnit samband mellan snus och cancer i bukspottskörteln, hjärtinfarkt, stroke och diabetes, enligt Reuters.

FDA:s rådgivare träffas på torsdag och fredag för att diskutera Swedish Match ansökan och ska därefter komma med rekommendationer. FDA är inte bunden att följa råden, men panelen har stort inflytande.

Myndigheten betonar att tobaks företag som ansöker om få lägre riskskrivningar godkända måste visa att sin produkt minskar risken för sjukdomar för enskilda tobaksanvändare och gynnar hälsan hos hela befolkningen, inklusive icke-tobaksanvändare, rapporterar Reuters.

Skulle FDA låta en produkt med tobak och nikotin erhålla status ”modified risk” med mildare hälsovarningar, så vore det första gången och kunna bli prejudikat. Utgången av Swedish Matchs ansökningsprocess följs noga av tillverkare av även tuggtobak och omtvistade elektroniska cigaretter.

Främsta snusmarknaden hittills har varit Skandinavien för Swedish Match (som inte tillåts exportera till övriga EU). Men en växande USA-marknaden hägrar, (där såldes ifjol cirka 1,4 miljarder dosor ”moist snus”). Kan svenska företaget få igenom sin ansökan hos FDA blir det populärt på årsstämman 23 april.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser