Rekordmånga beslag av marijuana

Ifjol blev rekordår för både mängd och antal beslag av marijuana. Totalt beslagtog polisen 697 kilo av drogen. Inhemsk odling ökar.

Tillgången på cannabis har ökat, särskilt av torkad marijuana. Ifjol ökade antalet beslagen av marijuana till totalt 8 569 beslag, vilket är 950 fler än året före, visar polisens drogstatistik.

Polisen har avslöjat flera storskaliga inomhusodlingar i Sverige senare år.
– En laglig internetförsäljning av frön och odlingsutrustning pågår i Sverige sedan 2000-talets början. På så sätt ökar den inhemska odlingen och underlättar den egna produktionen av narkotika. Knarkodlarna minskar också riskerna för upptäckt eftersom narkotikan inte passerar några landsgränser, säger Kim Nilvall, kriminalinspektör vid nationella operativa avdelning, i en kommentar.

Cannabisodling bakom en musikstudio i Stockholm. Foto: Polisen
Cannabisodling i lönnrum bakom musikstudio i Stockholm. Foto: Polisen

Även tullens beslag av marijuana ökade ifjol något till nära 349 kilo, dessutom nära 510 kilo hasch. Det tyder på att Sverige trots ökad inhemsk odling inte är ”självförsörjande” på cannabis. Enligt CAN:s insamlade prisrapporter från polisen – se gårdagens Drugnews-artikel – så har gatupriset på cannabis ökat senare år, till skillnad från andra narkotiska preparat som blivit billigare.

Enligt nya statistik från nationellt forensiskt centrum (NFC), så ökade även polisens beslag av kokain ifjol. 72,5 kilo togs i beslag, vilket är högsta siffran sedan 2008.

Nya psykoaktiva substanser har ökat, som ofta saluförs via nätet och tar tid att utreda och klassa, ifjol upptäcktes 84 nya i beslagen i Sverige. Däremot verkar det vara en minskning av spice-liknande rökmixar (ofta med syntetiska cannabinoider).

– Sammantaget kan vi se en nedgång i beslagen av spice. Det beror sannolikt på att media uppmärksammat flera dödsfall kopplade till drogen och att flera ämnen klassats och förbjudits under året, säger Kim Nilvall.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser