Regler om kontrollköp av folköl och tobak

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter för kommunerna om kontrollköp av folköl och tobaksvaror i butiker för att undersöka om åldersgränser följs. Reglerna gäller från 1 april.

Kommunerna förbjöds efter ett JO-utlåtande 2009 att skicka ut personer som såg ut att vara under 18 år för att göra provköp, det ansågs som ”dolt myndighetsutövande” utan lagstöd. Men efter en lagändring så är det från maj ifjol tillåtet för kommuner – som ska sköta tillsynen – att göra provköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram nya föreskrifter för att det ska ske på enhetligt och rättssäkert sätt för de kommuner som väljer att använda metoden.

– Kontrollerna blir ett underlag för dialog med näringsidkaren för att hitta kundgrupper som inte får handla nämnda varor. De personer som anlitas måste ha fyllt 18 år för att det inte ska bli en otillåten brottsprovokation, säger Nils Blom, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

De nya reglerna, som presenteras på en konferens för länsstyrelser och kommuner nästa vecka, handlar bland annat om rekrytering av och information till kontrollköparna. Kontrollköparen bör se ung ut och ska inte visa legitimation i butiken. Får kontrollanten köpa folköl eller tobak så ska det genast meddelas till kommunen, som tar kontakt med butiken.

Varorna bör inte lämnas tillbaka till butiken för att inte näringsidkaren ska känna sig tvingad till återköp, utan bör hellre exempelvis förstöras. Något kommunen ska ta fram rutiner för.
Efter tidigare ändringar i tobaks- och alkohollagen måste näringsidkare anmäla till kommunen innan de börjar sälja tobaksvaror och folköl.
De nya aktuella föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten omfattar inte receptfria mediciner då det är Läkemedelsverket som ansvar för dem.

Ungdomens nykterhetsförbund låter ibland unga medlemmar under 18 år göra kontrollköp av alkohol i butiker och restauranger. Något organisationen tänker fortsätta med.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror, (pdf-fil).

Annonser