Neutrala paket hjälper rökare sluta

MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade paket.

Det är Cancerrådet i Victoria som lett utvärderingen av vilka effekter Australiens införande av neutrala tobakspaket i slutet av 2012 hittills haft.

14 separat studier om standardiserade pakets effekt första året publiceras i British Medical Journal och redovisas på den pågående världskonferensen om tobak i Abu Dhabi idag, torsdag.

De visar att neutrala paket med stora varningsbilder och utan varumärkesloggor uppmuntrar fler rökare att försöka sluta. Före lagskärpningen var det var femte rökare som senaste månaden försökt sluta, efter införande var det nära 27 procent som försökte.

Resultaten baseras på intervjuer med över 5000 vuxna rökare före och efter lagen infördes och en separat undersökning med 6000 gymnasieelever.

Hälsovarningarna och avsaknaden av flashiga loggor på paketen verkar även göra det mindre lockande att börja röka, enligt utvärderingen.

Det är verkligen ett viktigt utfall eftersom varumärkets image är mycket viktig när det gäller att förutsäga ungdomar börjar röka, säger professor Melanie Wakefield på Cancerrådet i en kommentar.

Forskarna fann dessutom inget stöd för att lagen lett till ökad användning av billiga illegala cigaretter.

– Vår forskning bör ge självförtroende till andra länder som är intresserade att gå vidare med att införa neutrala förpackningar, säger professor Wakefield.

Tobaksindustrin försöker ihärdigt bromsa neutrala paket och har inlett process mot Australien och hotat andra länder att följa efter. För industrin är paketen en av de sista möjligheterna till marknadsföring och locka nya kunder, enligt Cancerrådet.

FLER FÖLJER EFTER /Englands överhus godkände i veckan förslaget att inför standardiserade paket för cigaretter och rulltobak från maj nästa år. Irland har nyligen beslutat att beslutat om neutrala paket. Flera andra länder diskuterar, i Sverige har en tobaksutredning fått tilläggsdirektiv om att undersöka möjligheterna.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser