Ministern: ingen ska hamna mellan stolarna

Fler personer med psykiska problem och i missbruk hamnar mellan stolarna och får inte hjälp. Det visade Uppdrag Granskning i en stark dokumentär. ”Ett misslyckande”, säger ansvarig minister Åsa Regnér.

SVT-programmet tog i onsdags kväll upp två fall med kvinnor som farit illa av drogmissbruk och psykisk sjukdom.

En förtvivlad kvinna låg i regnet utanför polisens garage på Södermalm i Stockholm sedan hon avvisats från först psykiatrin och talade med reportern.

En annan kvinna mötte reportern i somras. Hon hade aldrig varit på behandlingshem, men beviljats metadon och buprenorfin för att hålla heroinsuget borta. Men det strular till sig – trots två LVM-anmälningar där läkare vill ge henne tvångsvård, så agerar inte socialtjänsten. Hon är undernärd och utfattig, väger bara 45 kilo. Utsätts under hösten för sexuellt övergrepp, vårdas akut efter överdos. I november hittas hon död vid Hötorget med en spruta intill.

I socialreportaget från Stockholm medverkar även andra som lever i utsatthet, ibland övernattar på offentliga toaletter och blandar heroin med toavatten. Flera berättar om hur skyddsnätet blivit glesare och människor hamnar mellan socialtjänst och vården.

Åsa Regnér.
Statsrådet Åsa Regnér.

Statsrådet Åsa Regnér (S), ansvarig för beroendevården, intervjuas efteråt. Hon är märkbart tagen av tv-reportaget. Hänvisar till att hon inte kan uttala sig om de enskilda fallen, att socialnämnden har möjlighet att besluta om vård. Säger det är ”väldigt oroande” att idag över 500 personer dör på grund av narkotikamissbruk, varav de flesta 20-29 år.

– Det är alltid ett misslyckande när människor inte får den hjälp de behöver på grund av att samhällets insatser inte har samordnats och fungerar som tänkt. Kvinnor är ofta extra utsatta i sådana här situationer, säger hon senare i ett pressmeddelande.

Kommuner och landsting är sedan 2013 ålagda att ingå överenskommelser och samarbeta om människor med alkohol- och narkotikaproblem.

Ingen ska hamna mellan stolarna och avvisas från både landstingen och kommunens verksamheter. Att det inträffar visar att huvudmännen behöver tydliggöra sina ansvarsgränser och samarbetsytor så att lagens intentioner förverkliga, säger ministern.

Regnér påpekar att nya regeringen bara suttit i fem månader. Men arbetet med en ny ANDT-strategi pågår, förslag i missbruksutredningen ses över, och att man i år satsar 47 miljoner kronor för att utveckla beroendevården. Bland annat stärka barn- och föräldraperspektiv i vården, öka medicinska säkerheten och omvården om de som tas om hand av polisen.

Hon nämner även att lågtröskelverksamheter, såsom sprutbyten, behöver bli mer tillgängliga för att kunna fånga upp narkomaner och förhindra dödsfall.

En upprörd kvinna ringer till Drugnews redaktion. Har hört om tv-reportaget, men inte sett det (har ingen tv). Hon är drygt 30 år, har missbrukat sedan tonåren och kämpat med återkommande ätstörningar och ångest.
– Det har blivit ett hårdare klimat, svårare att få hjälp, varken psyket eller soc vill veta av mig, polisen är mer schysst. Nu vet jag inte hur det går med hyran. Man måste vara frisk för att orka vara sjuk i dagens samhälle, säger hon och skyndar iväg till sprutbytet på Kungsholmen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser