Regeringen vill ha alkobommar

Regeringen vill efter framgångsrika försök i Göteborg och Stockholm att alkobommar införs permanent i Sveriges hamnar. Trafikverket ska få i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan bli aktuella.

En permanent lösning med alkobommar i hamnar skulle öka trafiksäkerheten i landet, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) och trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) i en debattartikel i SvD.

– Varje år dör omkring 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor i Sverige.  Det är 70 personer för mycket. Svenska vägar behöver bli säkrare och rattfylleriet måste minska. Därför behövs alkobommar, skriver de.

De menar även att bommar kan bidra till att höja kvalitén på lastbilstransporter genom att seriösa ansvarstagande åkerier främjas. Även Sveriges Åkeriföretag står bakom kraven att införa permanenta alkobommar i svenska hamnar.

Nu pågår en andra försöksomgång i Frihamnen i Stockholm som fått förlängt till i sommar. 2013 gjordes även försök i Göteborgs hamn. Resultaten av båda försöken, där förare som rullar av från färjorna får blåsa i automatiska nykterhetskontroller, har varit klart positiva.

Andelen förare som är alkoholpåverkade är högre i hamnområden än i övriga trafiken. Men försöken med alkobommar – som letts av Motorförarnas helnykterhetsförbund – visar att andelen påverkade som körde i land från färjorna minskade under försöksperioden.

Regeringen ska nu ge Trafikverket i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan bli aktuella att utrustas med permanenta alkobommar, utifrån ”parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer”.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser