Stort stöd för sprutbytet i Stockholm

Efter knappt två år med sprutbytesprogram för narkomaner i Stockholms län, så ligger spridning av hiv på ”extremt låg” nivå. En majoritet av partierna i landstinget vill att försöket blir permanent, rapporterar P4 Radio Stockholm.

Sprutbytet vid S:t Görans sjukhus startade efter lång politisk process i april 2013. Där kan missbrukare bland annat lämna in gamla sprutor och få nya. Verksamheten ska utvärderas efter fyra år. Men redan konstateras att spridningen av hiv nu är på extremt låga nivåer, de lägsta på 15-20 år.

Infektionsläkare Martin Kåberg vid sprutbytesprogrammet på Kungsholmen
Infektionsläkare Martin Kåberg vid sprutbytesprogrammet på Kungsholmen

Martin Kåberg, läkare på programmet, är nöjd:
– Det är inte bara sprututbytet som ligger bakom den utvecklingen. Vi såg en vikande trend redan innan programmet startade, men sprututbytet är en viktig komponent för att hålla smittspridningen på så låg nivå, säger han till P4 Stockholm.

Sedan starten har bara tre nya hiv-fall upptäckts, två hade smittats utomlands och en man visste om det före inskrivningen. Idag är 1679 patienter inskrivna vid programmet, varav 1607 är aktiva, 22 procent är kvinnor. Flera av de övriga 70-talet patienterna har avlidit, berättar kurator Helena Dahlborn för Drugnews.

Majoriteten av besökarna – cirka 70 procent – har hepatit C, som är mycket smittsamt och det inte finns vaccin för ännu. Men rena sprutor minskar risken för smittspridning till andra, menar hon.

Politiska stödet för sprutbytesprogrammet är brett i landstinget. Enligt Radio Stockholm så vill sex av åtta partier att försöket permanentas. Endast Moderaterna är emot, medan Sverigedemokraterna inte har svarat på frågan.

Cirka 70 personer kommer till mottagningen på Kungsholmen varje vardag, det är öppet måndag till fredag. Där erbjuds även annan vård, det finns sköterskor, barnmorska, tandläkare, kuratorer med flera.
– Vi är nöjda med programmet. Men jag skulle vilja ha bättre kanaler för att kunna erbjuda patienterna behandling för beroendet, säger kurator Helena Dahlborn till Drugnews.

Folkhälsomyndigheten uppmanade nyligen fler landsting att starta sprutbytesprogram. Och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) sade förra månaden att han vill underlätta för fler narkomaner att få rena sprutor, bland annat genom att avskaffa kommunernas veto vid nyetableringar.
Sprutbytesprogram finns idag i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar och Stockholm. Diskussioner förs i bl a Jönköping, Blekinge och Västra Götaland om att starta program. Göteborgs kommunpolitiker har hittills sagt nej, de anser programmens skyddseffekt mot smittspridning är tveksam och att samhället ger fel signaler.

Annonser