”Dags för alkobommar i fler hamnar”

Försöken med automatiska nykterhetskontroller i såväl Göteborgs hamn tidigare och nu i Stockholms Frihamn visar att antalet rattfyllerister som kör av färjorna minskar kraftigt med alkobommar, enligt ny rapport från initiativtagaren MHF – Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Utvärderingen av senaste försöksprojektet med automatiska nykterhetskontroller i Frihamnen i Stockholm pågick september till december 2014. Rapporten till riksdagens trafikutskott visar att 75 personbilsförare och 12 lastbilsförare stoppades av alkobommar misstänkta för rattfylleri av de nära 12 500 förare som blåste i slangen kopplad till bommen.

Om bommen inte går upp, så kommer personal från polis, tull eller kustbevakning och gör traditionellt kontrollprov.

En av de första dagarna i höstas stoppades i Frihamnen hela nio förare, flera med mycket höga promillehalter. Senare under försöket gick promillehalten ner för de som fastnade i de sex alkobommarna. De sista veckorna ifjol hittades inga misstänkta rattfyllerister vid hamnkontrollerna.

– Det indikerar att alkobommar också fungerar förebyggande. Fordonsförarna informeras i förväg om alkobommarna och avstår i högre utsträckning från att dricka alkohol på färjan, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF, i en kommentar.

Ett liknande försök gjordes under MHF:s projektledning hösten 2013 i Göteborgs tysklandsterminal och minskade också antalet onyktra chaufförer markant. Försöket i Stockholm har fått klartecken att fortsätta under våren åtminstone till i juni. Sedan ska politikerna fundera på framtiden.

Men MHF anser att försöken redan visat att alkobommar fungerar och att tiden är mogen för att permanenta och bygga ut i flera av Sveriges hamnar. Statistik från gränspolisen och Trafikverket visar att det är mer än dubbelt så vanligt att förare i hamnar är onyktra än i genomsnitt ute på vägarna.

– De legala förutsättningarna är klarlagda och ingen lagändring behövs. Försöksperioderna i Göteborgs hamn 2013 respektive Stockholms Frihamn 2014 visar att såväl tekniken som myndighetsarbetet i anslutning till kontrollerna fungerar väl samt att acceptansen från trafikanterna är hög. En successiv utbyggnad av alkobommar under de närmaste fem åren skulle innebära en betydande insats för höjd trafiksäkerhet, säger Lars Olov Sjöström på MHF.

Den nya infraröda mättekniken är snabb och bromsar inte upp trafikflödet. På sikt bör alkobommar införas vid alla landets större färjelägen, anser MHF.

• Fotnot: MHF:s sammanfattning av resultaten från försöket i Stockholms Frihamn 2014 (pdf-fil,9 sidor).

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser