Myndigheter gör om tv-reklamanmälan

I processen om att försöka stoppa alkoholreklam via tv-bolag i Storbritannien har svenska myndigheter dragit tillbaka sin anmälan för att istället göra en ny till EU-kommissionen.

Konsumentverket och Myndigheten för Radio och tv skickade i december ifjol en ansökan till EU-kommissionen om att få tillämpa svensk lag mot programföretagen SBS och Viasat, (med TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9) med säte i London, som sänder alkoholreklam riktat till svenska tittare.

Enligt alkohollagen är det förbjudet att med tv-reklam för alkohol i Sverige.

– Det är vårt eget beslut att drar tillbaka ansökan. Vi har tolkat signaler från Bryssel som att det behövs bättre underlag. Vi hoppas kunna skicka en ny ansökan inom en månad, säger Jan Nyquist, enhetschef på konsumentskydd på Konsumentverket, till Drugnews.

Kruxet är att kunna bevisa att tv-bolagen etablerat sig i Storbritannien – som tillåter alkoholreklam i tv – för att runda svensk lag.
– Ja, det är knäckfrågan att kunna visa att de finns där för att kringgå lagen och sända till svenska tittare. Det är även olyckligt att alkoholreklamen ökar.

Är det en delförlust att ni nu drar tillbaka anmälan?
– Nej, det är inte ett steg tillbaka, utan visar bara hur knepigt det är att driva ärendet som är det första i sitt slag inom EU. Vi gör en tillfällig paus, men vi anser att det finns ett fall som vi vill få prövat, säger Jan Nyquist.

Efter en ny anmälan så har kommissionen tre månader på sig att svara.

Det var IOGT-NTO som 2011 anmälde flera programföretag för att sända alkoholreklam i TV, som nu har blivit myndigheternas i sitt slag äldsta pågående ärende. Efter konstaterat lagbrott, så vände myndigheterna sig – enligt EU:s AV-direktiv – först till brittiska tillsynsmyndigheten. Men när denna inte ville uppmana tv-företagen att följa svensk lag, så var nästa steg EU-nivån.

Vid eventuellt fällande dom i svensk förvaltningsdomstol om olovlig alkoholreklam riskerar bolagen få betala särskild avgift och marknadsstörningsavgift på mellan 5 000 till 5 miljoner kronor.

Alkoholföretagens satsningar på alkoholreklam har ökat kraftigt mot svenska konsumenter – från 8 miljoner kronor vid millennieskiftet till nära 1,4 miljarder kronor ifjol (i tryckta medier, tv och utvalda internetsidor), enligt Sifos reklammätningar. Stor del av tv-reklamen är för starksprit.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser