Varför är ministern ”vi” med IOGT-NTO?

Riksdagsman Johan Hultberg (M) undrade i en interpellationsdebatt varför folkhälsominister Gabriel Wikström uppträtt gemensamt med IOGT-NTO och stängt dörren för gårdsförsäljning av alkohol.

Johan Hultberg
Johan Hultberg

– Jag tycker att det är minst sagt problematiskt när regeringen går från att ha en dialog till att bli ”vi” med en enskild intresseorganisation som har en väldigt tydlig politisk agenda, sade Johan Hultberg vid debatten i fredags.

Han refererade till en debattartikel i Aftonbladet i december där folkhälsoministern (S) och IOGT-NTO förbundsordförande Anna Carlstedt gemensamt skrev att betänkandet om gårdsförsäljning har lagts ”till handlingarna – regeringen stänger helt enkelt dörren för gårdsförsäljning av alkohol i Sverige”.

Detta för att värna Systembolagets ensamrätt och att två utredningar kommit fram till att alkoholförsäljning direkt från tillverkare till konsument i Sverige är oförenligt med detaljhandelsmonopolet, enligt EU-rätten.

Den ofta återkommande frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker för att stötta landsbygdsturism kan fungera jämsides med systembolaget, tog alltså en ny vända i riksdagen.

Regeringen ser inte sakligt på frågan, enligt moderaternas Johan Hultberg från Kronobergs län, som tycker att ministern gått samman med nykterhetsrörelsen lobby. Han undrar även varför minister vill hindra landsbygdsutveckling och nya jobb genom gårdsförsäljning som bara skulle tillåta begränsad försäljning av alkohol och inte leda till ökat drickande. Och anser att dagens monopol försvårar framväxt av små producenter.

Folkhälsominister Gabriel Wikström tycker inte det är anmärkningsvärt att uppträda gemensamt med ”en idéburen organisation om en fråga där våra åsikter sammanfaller med varandra”.

– Det kommer förhoppningsvis att hända igen. Det visar att relationen mellan regeringen och idéburna organisationer är öppen och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt, sade han.

Folkhälsominister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström

Ministern vidhöll även riskerna om svenska gårdar skulle få sälja alkoholhaltiga drycker.
– Vi ser detta som ett reellt hot mot systembolagets ensamrätt för försäljning utav alkohol. Det har bland annat att göra med att vi inte vet hur en prövning utav detta skulle kunna utfalla i EU-domstolen, sade Gabriel Wikström.

Efter ett par replikskiften – där Hultbergs talade betydligt längre och Wikström kortare – så avslutades debatten med att minister vidhöll ståndpunkten att ”inte experimentera med Systembolagets ensamrätt”. Hultberg lovade fortsätta att försöka övertyga regeringen om gårdsförsäljnings förträfflighet – som viktig del att utveckla landsbygden och är förenlig med svensk alkohollag.

Annonser