Kaos och droger på statliga vårdhem

På statliga behandlingshemmen förekommer mer droger än tidigare. En kvinna avled före jul på ett LVM-hem i Värnamo. Överbeläggningar och köer till tvångsvården har ökat trycket på Statens Institutionsstyrelse.

Thord Jansson, ST
Thord Jansson, ST

– Det är kaos på missbruksboendena inom SiS. Boendena är överfulla, klienterna är i mycket sämre skick än tidigare och förutom missbruksproblem är många svårt psykiskt sjuka, säger Thord Jansson, ordförande för fackförbundet ST inom SiS, till Drugnews.

Och sedan befogenheten att göra drogtester och visitationer i utrymmen efter droger och vapen togs bort för några år sedan har det blivit än svårare, enligt facket. Nu tillåts bara misstankebaserade kontroller.

En granskning av SR P4 Jönköping visar hur flera placerade missbrukare på Fortunagården i Värnamo enkelt kunnat få tag i narkotika och alkohol inne på institutionen för kvinnor.

– Om jag ska vara ärlig så har jag aldrig knarkat så mycket som under den här tiden, säger Stina, en av dem som vårdats på Fortunagården, till Radio Jönköping.

Och hon är inte ensam. Flera kvinnor berättar: ”Det var både knark och alkohol hela tiden där”; ” Jag hade kunnit supit varenda dag på öppen avdelning”; ”Dom hade ingen koll på tabletterna, om man svalde eller inte, så dom kunde man sälja”.

I november hittades en 49-årig kvinna död på en låst avdelning, utredning om dödsorsak pågår, en överdos av heroin befaras. Polisen hittade heroin, bränd foliebit och tändare på hennes rum senare.

Fortunagården, Värnamo
Fortunagården, Värnamo

LVM-hemmet Fortunagården för kvinnor med grava alkohol- narkotika- eller läkemedelsberoenden och ofta i kombination med psykisk ohälsa har officiellt 17 platser. Men platsbristen på de statliga vårdhemmen gör att det var 25 inskrivna där vid tiden för dödsfallet. Det hände att någon klient sov på madrass på toaletten.

Hemmet har fått anmälningar tidigare för bland annat dålig kontroll av droger. Men föreståndaren anser inte att fel har begåtts.
– Ja, vi har tagit emot den här kvinnan på precis vanligt sätt och jag ser inte att vi hade kunnat göra något annorlunda. Vi har en bra verksamhet, säger chefen Laila Siljedahl till SR.

Nu tvingas Statens institutionsstyrelse att agera. En person har tillsatts för att ta fram handlingsplan för hur kontrollen kan förbättras. Och Inspektionen för vård och omsorg överväger att göra ett oanmält besök.
– När sådant här händer är det ett misslyckande, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör på Sis, till P4 Jönköping.

Men enligt facket ST så är problemet större än bara i Värnamo-anläggningen.
– Det är en tragedi det som hänt. Men jag är tyvärr inte förvånad, det skulle kunna hända på andra ställen också. Klienter kommer i sämre skick än tidigare, det flödar mer droger på hemmen. Hot och våld ökar mot personalen, säger Thord Jansson till Drugnews.

Tvångsvården är mycket dyrare än öppenvården, tidigare drog flera kommuner ner på placeringen av unga och vuxna missbrukare till statliga vårdhemmen. Men nu placerar kommuner fler klienter på SiS-hemmen igen. Sedan ett år råder överbeläggning och kö till tvångsvården. Nu byggs anläggningar om, samtalsrum blir klientrum, alla utrymmen tas tillvara. Ett nytt hem har öppnats i Helsingborg och nedlagda ungdomshemmet Granhult utanför Lindesberg återinvigs inom kort för vuxna missbrukare.

Åsa Regnér, minister.
Åsa Regnér, minister.

Nu vill facket ST ha ett möte med ansvarig minister Åsa Regnér (S).
– Vi har inbjudit henne för dialog om vad som ska hända ned SiS framöver. Överbeläggningar, droger på hemmen, ont om utrymmen och svårt hitta personal gör arbetssituationen allt sämre och riskerar vårdkvaliteten, säger fackordförande Thord Jansson.

Han tycker att möjlighet att göra slumpvisa kontroller av droger och vapen borde återinföras. Och att SiS-ledningen planerar mer långsiktigt – ifjol gjorde statliga SiS en vinst på över 100 miljoner kronor. Ministern har via sin sekreterare lovat att hon ska höra av sig till facket.

Statens Institutionsstyrelse har 24 ungdomshem och 11 hem för vuxna missbrukare. Överbeläggningen är nu 140 procent på LVM-hemmen. Cirka 4000 personer arbetar i organisationen. 2013 gjordes 965 incidentrapporter om bl a hot och våld, i november ifjol hade 924 kända fall inrapporterats. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) möjliggör för sluten tvångsvård efter beslut i förvaltningsrätt. 2013 togs nära 1 000 vuxna med gravt missbruk emot på LVM-hemmen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser