Nya pengar mot cannabis i storstäder

Regeringen avsätter tolv miljoner kronor för att säkerställa att storstädernas arbete mot cannabis bland unga, Trestad2, kan fortsätta.

Det är ett samarbetsprojekt som pågått sedan 2010 och startades av alliansregeringen. Nu har nya rödgröna regeringen beslutat att avsätta fyra miljoner kronor var till Stockholm, Göteborg och Malmö – syftet är att utveckla drogförebyggande arbete och behandlingsinsatser för unga.

Folkhälsominister Gabriel Wikström
Folkhälsominister Gabriel Wikström

 I storstäderna finns flest personer med problembeteenden och tillgången till narkotika är förhållandevis stor. Därför gör regeringen denna satsning, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S), i en kommentar.

Projektet riktas främst mot cannabis (den vanligaste illegala drogen), men det görs även satsningar mot nätdrogen spice.

Tanken är att trender ofta tar fart i storstäderna och därför tidigt kan mötas där. Men erfarenheter och goda exempel i anti-drogprojekt ska även spridas vidare till övriga landet.

En som är nöjd över beskedet är Christina Grönberg, tillförordnad chef på utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholm stad.

– Vi är jätteglada över att kunna fortsätta utveckla metoder och projekt i förebyggande arbetet mot narkotika som vi hållit på med i tre år redan. Sådant här utvecklingsarbete tar tid, säger hon till Drugnews.

De tre städerna har delvis haft olika inriktningar – Malmö fokuserar på drogprevention, Stockholm på tidig upptäckt och Göteborg mer på vård och behandling. Men samtidigt delar städerna kunskaper och arbetar brett.

Foto: Danny Birchall/Flickr
Foto: Danny Birchall/Flickr

• Drugnews: Fungerar ert arbete mot cannabis då?
– En slutrapport med utvärderingar kommer i vår om vårt arbete, forskarna är positiva och menar att utvecklingsarbetet har goda effekter. Samtidigt arbetar vi mot starka krafter, legaliseringsvågen rullar på i världen. Det finns en bild bland unga att cannabis inte är så farlig, den bilden sprids även i media och filmer, säger hon.

Trestad2 i Stockholm har utbildat vuxna kring unga (skolpersonal, fritidsledare, kuratorer etc.) om attityder, risker och kännetecken på droganvändning. I fokussamtal med unga berättar flera att de väljer att inte pröva cannabis – de är måna om sin hälsa, vill göra bra ifrån sig skolan och ha en bra relation till sina föräldrar.

Tidigare ökade cannabisproblemen i storstäderna bland ungdomar. Men de senaste åren har de stabiliserats i Stockholm, enligt de skolenkäter om drogvanor som görs bland skolelever i nian och årskurs två på gymnasiet (”Stockholmsenkäten”).

– Drogproblemen ökar inte längre i alla fall. Men fler unga sökte ifjol hjälp på Maria Ungdomsmottagningen, det kan förklaras av att vi når ut bättre. Och vi upptäcker fler unga i tid innan de hamnat i djupare missbruk, säger Christina Grönberg.

Trestad-modellen röner även internationellt intresse. Medarbetare från Stockholm stad har föreläst om det drogförebyggande arbetet på en WHO-konferens i Istanbul och i maj är de inbjudna till ECAD:s (European Cities Against Drugs) konferens på Malta.

Trestad

D305-TrestadloggaSamarbete för att möta drogproblem i storstäderna har funnits tidigare. Men startades 2010 mer formellt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och regeringen för att möta ökad cannabisutveckling och utveckla drogförebyggande arbete och behandlingsinsatser med fokus på unga.

Trestad 2 är en fortsättning på projektet från 2012.

De 12 miljoner kronor som avsätts för 2015 är avsedda för:  

  • vidareutveckla och kvalitetssäkra förebyggande och rehabiliterande arbete.
  • säkra ett brett förebyggande arbete för att på ett systematiskt sätt mobilisera och utveckla lokalsamhällets aktörer, s.k. Communities That Care (CTC).
  • utbildning för nå strategiska grupper som möter ungdomar i vardagen (fritidsledare, elevhälsa m fl)
  • utveckla tobaksförebyggande arbete som en metod för att även förebygga rökning av cannabis.

Annonser