”E-ciggstudie har fel om cancerrisk”

Det enda som är dolt i studien som varnar för fler cancerämnen än känt i e-cigaretter är forskarnas egna ”dolda agenda”. Det skriver Anders Kjellberg, specialistläkare och medicinsk rådgivare för företaget Ecocig.se, på Drugnews-debatt.

Det enda som är dolt i denna studie är forskarnas ”dolda agenda”.

New England Journal of Medicine publicerade den 21 Jan ett brev från Jensen et al ”Hidden Formaldehyde in E-cigarette Aerosols”(1). Forskare har i ett experiment funnit mycket höga halter formaldehyd-frisläppande ämnen s.k. Hemiacetal.

Experimentet i sig är baserat på onaturliga förhållanden och slutsatserna man dragit är helt felaktiga och oansvariga ur folkhälsosynpunkt.

Man översätter data från ett dåligt experiment som inte alls motsvarar naturliga förhållanden och extrapolerar dessa data till cancerrisk för vanliga e-cigarettanvändare. Man kan få fram carcinogena ämnen ur det mesta som man förbränner, men då har man ju helt missat poängen med vaporisering! Denna studie är dåligt designad, man drar helt felaktiga slutsatser och bör därför ignoreras.

Däremot är det viktigt med fortsatt objektiv forskning på området som kan ligga till grund för reglering och rekommendationer för tillverkare av e-cigaretter och e-juicer.

E-cigaretter är inte 100 procent ofarliga, men rökare har rätt att få riktig information om riskerna med e-cigaretter och det vore katastrof om media hjälper till att framställa e-cigaretter som farligare än vanliga cigaretter vilket ingenting till dags dato tyder på.

Några fakta:
1.
Man har använt sig av en 2,1 Ohms atomizer (clearomizer) och 12W effekt vilket motsvarar 5V batterispänning, detta är en mycket hög spänning för ett lågt motstånd i clearomizern som leder till överhettning. Vid överhettning eller s.k. ”dry-puff” fenomen vilket beskrevs av Farsalinos et al redan 2013 (2), dvs. det är inget ”nytt ämne”

2. Vid en sådan överhettning kan formaldehyd-frisättande ämnen bildas men i motsats till vad forskarna kallar ”hidden formaldehyde” blir detta helt uppenbart för den som vaporiserar. Formaldehyd har en mycket oangenäm smak och lukt; det smakar helt enkelt bränt redan vid mycket låga koncentrationer och de höga halter som framställts i laboratoriet tolereras inte av någon människa. När man i ovanstående försök använde 5,5 W effekt (3.3V) vilket motsvarar en ”normal” batteristyrka fick man ingen som helst utveckling av Formaldehyd!

Några konkreta råd:

• Det bästa är att helt sluta röka. I första hand rekommenderas rökstopp med vetenskapligt beprövade metoder. Exempelvis Sluta-röka-linjen 020-840 000.

• För den som inte vill eller trots upprepade försök inte kan sluta röka är e-cigaretter ett mindre farligt alternativ.

• Välj ett seriöst företag så att du kan få stöd och råd när du köper e-cigaretter.

• Använd sunt förnuft, lukt och smak! Smakar e-cigaretten bränt innebär det ”förbränning” och är det som händer i vanliga cigaretter. Byt veke, clearomizer eller dra ner batteristyrkan om du har ett reglerbart batteri.

• Förvara e-cigaretten liggande eller se till att skaka om clearomizern (tanken som nikotinvätskan ligger i) innan användning så att du inte får en ”dry puff” vid första blosset.

Referenser:

  1. Jensen RP, Luo W, Pankow JF, Strongin RM, Peyton DH. Hidden formaldehyde in e-cigarette aerosols. The New England journal of medicine. 2015 Jan 22;372(4):392-4. PubMed PMID: 25607446.
  2. Farsalinos KE, Romagna G, Tsiapras D, Kyrzopoulos S, Voudris V. Evaluation of electronic cigarette use (vaping) topography and estimation of liquid consumption: implications for research protocol standards definition and for public health authorities’ regulation. International journal of environmental research and public health. 2013 Jun;10(6):2500-14. PubMed PMID: 23778060. Pubmed Central PMCID: 3717749.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Etiketter:

Annonser