Långa arbetsdagar – mer alkohol

HELSINGFORS Finska forskare varnar i en stor studie för att arbete mer än 48 timmar i veckan kan påverka och höja alkoholkonsumtionen med elva procent.

I undersökningen av finska Arbetshälsoinstitutet gjordes en tvärsnittsanalys baserad på 61 studier av cirka 333 700 personer i 14 länder runt världen. Dessutom har drygt 100 600 personers beteende i nio länder analyserats.

Långa arbetsdagar ökade risken att dricka mer – för kvinnor ett par glas vin varje kväll och för män tre stora öl. Inga skillnader noterades vad gäller kön, ålder, socioekonomisk status eller område, enligt studien.

– Individer vars arbetsdagar överskrider de rekommenderade ökar oftare sin alkoholkonsumtion till riskabla hälsonivåer, säger huvudförfattaren till studien, doktor Marianna Virtanen vid finska Arbetshälsoinstitutet till The Telegraph.

Hon tror att samband mellan långa arbetsdagar och riskabelt drickande kan förklaras av såväl arbetsmiljö som individuella egenskaper.

En uppfattning är att alkohol inledningsvis kan lindra stress som orsakats av högt tempo och arbetsvillkor. Men samtidigt ökar risken för sjukfrånvaro, försämrad arbetsförmåga och arbetsskador.

Enligt EU:s arbetsdirektiv (EUWT) så har arbetare rätt att arbeta högst 48 timmar i veckan, inklusive övertid. Men chefer och specialister arbetar ofta mycket längre än det.

• Studien Long working hours and alcohol use: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data” publiceras i British Medical Journal.

Annonser